Ruszają konsultacje społeczne w sprawie planu miejscowego Starej Miłosnej

7 lutego rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stara Miłosna Południe – część I. Na uwagi mieszkańców urzędnicy będą czekali półtora miesiąca.

O jaki teren chodzi?

To blisko 121 ha położonych w Wesołej.

– Od północy obszar ogranicza ulica Trakt Brzeski, a od południa ulica Jana Pawła II, od wschodu obszar graniczy z projektem mpzp obszaru Stara Miłosna Południe część II, a od strony zachodniej z projektem mpzp rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną – informują miejscy urzędnicy.  

Teren ten jest zurbanizowany i ma charakter strefy przedmieść.

– W obszarze opracowania można wyróżnić przestrzenie o czytelnym sposobie użytkowania: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny sportu, tereny zabudowy usług oświaty oraz innych usług. Przez centralną część projektu planu przepływa Kanał Wawerski – zaznaczają przedstawiciele ratusza.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan jest dokumentem określającym to, jak będzie mogła wyglądać okolica obejmująca teren w nim omawiany. W stolicy plany regulują, w jaki sposób może być tworzona sieć infrastruktury, budowane i przebudowywane budynki, place, ulice, czy w jaki sposób mogą być urządzone tereny zielone, tj. parki bądź skwery.

Konsultacje społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: tekstu planu i rysunku planu. Obydwie te części dla obszaru Stara Miłosna Południe – część I dostępne są na stronie internetowej: https://konsultacje.um.warszawa.pl/stara_milosna_poludnie_czesc1. Dostępne są również w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00.

O wątpliwościach można porozmawiać podczas trzech dyżurów telefonicznych z projektantem planu w trzy kolejne środy: 9, 16 i 23 lutego w godz. 12:00 – 15:00 pod numerem 22 235 81 08. 22 lutego o godzinie 17:00 będzie zorganizowana dodatkowo dyskusja online na platformie ZOOM, w której będzie mógł wziąć udział każdy chętny. Wszyscy zainteresowani tą formą rozmowy muszą zgłosić się wysyłając maila na adres: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. W mailu zwrotny otrzymają Państwo link do spotkania wraz z instrukcją.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi do planu można zgłaszać do 22 marca 2022 roku:

  • osobiście dostarczając dokument do kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • podczas dyskusji online – 22 lutego,
  • mailowo na adres: BAiPP@um.warszawa.pl,
  • drogą pocztową: na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa,
  • przez ePUAP – używając formularz ogólny bądź formularza: Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

/MK/

Źródło/Fot. UM Warszawa 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content