Saska Kępa bez Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego?

Mieszkańcy Saskiej Kępy i Kamionka sprzeciwiający się powstaniu na ich terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego odnieśli kolejny mały sukces. Na sierpniowym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady miasta stołecznego Warszawy petycje o rezygnację ze strefy nie zostały odrzucone przez radnych.

Na obradach komisji nie było przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, pojawili się za to reprezentanci mieszkańców oraz firm i ich pracowników, którzy złożyli dwie petycje sprzeciwiające się strefie płatnego parkowania na Saskiej Kępie. Wiele wątpliwości i pytań pozostało bez odpowiedzi. Ostatecznie komisja nie odrzuciła petycji. Z sześciu radnych w obradach wzięło udział pięciu. Wynik zaskoczył wszystkich: 1 głos za odrzuceniem petycji, 1 przeciw i 3 wstrzymujące się.

– Kwestia ewentualnej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie czy Kamionku wzbudza olbrzymie kontrowersje i silny sprzeciw wśród większości mieszkańców czy działających tu przedsiębiorców oraz zatrudnianych przez nich pracowników. Znajduje to odzwierciedlenie wśród radnych różnych szczebli – dziękuję z tego miejsca za ich dotychczasowe wsparcie oraz życzliwość wobec starań mieszkańców. I prosimy o więcej! To m.in. ze względu na postawę radnych Rady Dzielnicy Praga-Południe, w tym przyjęte w marcu zdecydowaną większością głosów stanowisko krytyczne i wobec procesu konsultacji w sprawie SPPN, i wobec prób forsowania płatnego parkowania bez stosownych analiz czy wypróbowania najpierw innych rozwiązań, do tej pory Rada Warszawy nie rozpatruje tej sprawy – mówi pan Krzysztof z inicjatywy „NIE dla Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie”.

23 sierpnia Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady miasta stołecznego Warszawy poparła wniosek z petycji o odrzucenie strefy na Saskiej Kępie i Kamionku. O ile w przypadku petycji zgłoszonej przez mieszkańców było tyle samo głosów za co i przeciw, o tyle petycja przedsiębiorców została poparta większością głosów, w tym także rządzących w mieście radnych Koalicji Obywatelskiej.

Temat strefy płatnego parkowania ponownie został podjęty na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady miasta stołecznego Warszawy w dniu 13 września. Zaproponowano, aby petycja złożona w imieniu mieszkańców była częścią ewentualnej uchwały zgłoszonej przez miejski Ratusz bądź Zarząd Dróg Miejskich. I tym razem przeciwnicy SPPN odnieśli sukces. W powtórnym głosowaniu dwóch radnych było „za”, a czterech wstrzymało się od głosu.

Kwestia strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku miała trafić do porządku obrad na wrześniowej sesji Rady miasta stołecznego Warszawy. Tak się jednak nie stało, w dużej mierze przez wiele wątpliwości, jakie mają radni, a przez to brak zdecydowanego poparcia dla wprowadzenia ograniczeń w parkowaniu.

Czy głosowanie w komisjach oznacza, że na Saskiej Kępie nie będzie strefy płatnego parkowania? Niekoniecznie, ale na pewno zwróci uwagę pozostałych rajców na kwestie zgłaszane przez mieszkańców i przedsiębiorców tej części Pragi Południe.

/MK/

Fot. ZDMerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content