Schrony w Warszawie

Wraz z rozpoczęciem działań wojennych na terenie Ukrainy w lutym tego roku, w obawie o rozszerzenie się konfliktu na teren naszego kraju, wielu mieszkańców oraz radnych dopytywało się o to, gdzie na terenie Warszawy zlokalizowane są schrony.

Okazuje się, że nie jest prowadzona ewidencja schronów ani nikt takich obiektów nie utrzymuje. Już niedługo może się jednak to zmienić.

Brak ewidencji

Ile w stolicy jest schronów? Gdzie one są?

Samorząd m. st. Warszawy nie dysponuje informacją o liczbie schronów budowanych w latach 50., 60. i 70. ubiegłego wieku oraz ich lokalizacji. Kwestia budowy i utrzymania schronów przestała istnieć w chwili wprowadzenia zmian w ustawie o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, uchylając z niej przepisy wykonawcze dotyczące Obrony Cywilnej – informują przedstawiciele stołecznego Ratusza.

Ostatnim aktem prawa nawiązującym do tematyki schronów było rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej, wydane zgodnie z art. 140 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł ten został jednak uchylony w ustawie z dn. 29 października 2003 r. i utracił moc 1 lipca 2004 r.

Po utracie mocy prawnej wymienionych przepisów nie wprowadzono żadnych innych, określających tryb, zasady budowy oraz utrzymania budowli ochronnych. W związku z powyższym Urząd m.st. Warszawy nie prowadzi ewidencji schronów, nie gromadzi informacji o ich wyposażeniu i stanie technicznym – przekazują miejscy urzędnicy. – W przypadku zagrożenia, do zapewnienia bezpiecznego schronienia mieszkańcom Warszawy będzie wykorzystywana podziemna infrastruktura metra oraz parkingi podziemne, których lokalizacja będzie określona w stosownych komunikatach, gdyby pojawiła się taka konieczność – dodają.

Interpelacja poselska

Sprawą budowli ochronnych zajęła się także zasiadająca w Sejmie Hanna Gill-Piątek, która złożyła interpelację w sprawie chaosu prawnego w kwestii schronów dla ludności cywilnej, związanego z obroną cywilną.

Pani poseł odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Michał Wąsik:

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – rozporządzeniami Rady Ministrów dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty zbiorowej ochrony ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tego rodzaju obiektów – jednostkom samorządu terytorialnego zostaną nadane kompleksowe uprawnienia w zakresie inwestycji w budownictwo ochronne, ewidencjonowania zasobów oraz ich utrzymania. W tym celu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęły wspólne działania mające na celu opracowanie odpowiednich regulacji. W przygotowanym w MSWiA projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej przewidziano rozwiązania gwarantujące doraźną ochronę ludności cywilnej w czasie wojny. Projekt ten ma na celu zapewnienie funkcjonowania ochrony ludności w związku z zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi, w tym militarnymi oraz wprowadzenie instrumentów prawno-organizacyjnych w zakresie ochrony ludności, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i efektywnego finansowania oraz działania w przedmiotowym obszarze, w tym skuteczne zapobieganie, przygotowanie oraz reakcję na zagrożenia. W odniesieniu do rozwoju budownictwa ochronnego zaproponowano rozwiązania obejmujące: rozpoznanie i planowanie obiektów użyteczności publicznej, magazynowych lub ich części z przeznaczeniem do zbiorowej ochrony oraz przygotowanie doraźnych ukryć na terenach publicznych i niepublicznych. Planuje się, że za budowę i bieżące utrzymanie budowli ochronnych będzie odpowiadał jego właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca.

Nowa aplikacja

Niezależnie od działań MSWiA stołeczny Ratusz przygotowuje listę miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby ukryć się w przypadku zagrożenia. Po ich weryfikacji m.in. ze Strażą Pożarną, będą one udostępnione wszystkim warszawiakom w specjalnie do tego celu stworzonej aplikacji na telefon. Dzięki temu każdy będzie mógł w szybki i łatwy sposób sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy jego miejsca zamieszkania czy pracy schron.

Marcin Kalicki

Fot. Pixabay, Metro Warszawskie 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content