Skazani z możliwością przerwy w odbywaniu kary. Nowy przepis ze względu na epidemię

Czas epidemii to okres, w którym wprowadzane zostają liczne zmiany. Niektóre mogą wydawać się kontrowersyjne i do nich z pewnością należy właśnie ta, która zezwala na przerwę w odbywaniu kary przez więźniów. Taką możliwość daje nowy przepis zawarty w ustawie „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” z dn. 31 marca 2020 r.

Oczywiście nie chodzi o wszystkich więźniów, ale o tych, którzy na wolności mogą przyczynić się „do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii”. Oceniać to będą dyrektorzy zakładów karnych, którzy następnie wystąpią z wnioskami do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o zwolnienie z kary pozbawienia wolności (czasowe, bo po epidemii skazany powróci do więzienia). Decyzję będzie podejmował sąd penitencjarny.

– Okres przerwy może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. (…) Przepisu nie stosuje się do skazanych: za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności – czytamy w ustawie. W niej też zawarte są szczegóły dotyczące pozostałych warunków, które muszą spełniać więźniowie, aby kwalifikowali się do przerwy w odbywaniu kary i wytyczne dotyczące powrotu do zakładu karnego.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content