Skradziono mi torbę podczas załatwiania formalności meldunkowych. Czy hotel za to odpowiada?

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Skradziono mi torbę podczas załatwiania formalności meldunkowych. Czy hotel za to odpowiada?

Osoba utrzymująca zarobkowo hotel lub podobny zakład (np. pensjonat, sanatorium) jest odpowiedzialna za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa.
Rzeczą wniesioną jest rzecz, która w czasie pobytu gościa w hotelu znajduje się w obiekcie albo poza nim i została powierzona hotelarzowi lub osobie u niego zatrudnionej (np. bagaż celem zaniesienia do pokoju, taksówki) albo rzecz umieszczona w miejscu wskazanym lub na ten cel przeznaczonym (narty w pomieszczeniu na sprzęt sportowy itp.)
Nie jest przy tym istotnie, czy osoba przyjmująca bagaż faktycznie była do tego upoważniona. Decydujące znaczenie ma uzasadnione w danych okolicznościach przekonanie o tym gościa hotelowego.

Należy podkreślić, że ochronie podlegają również w zwyczajowo przyjętym, krótkim okresie poprzedzającym lub następującym po korzystaniu przez gościa z usług hotelu należące do niego rzeczy powierzone hotelarzowi lub pozostawione w miejscu przez niego wskazanym, np. podczas załatwiania formalności związanych z pobytem w nim.
Hotelarz nie odpowiada natomiast za pojazdy, rzeczy w nich pozostawionych oraz żywe zwierzęta, chyba że zawarto osobną umowę przechowania.

Odpowiedzialność hotelarza wyłączona jest również wówczas, gdy szkoda: (i) wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej, (ii) powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

Wszelkie postanowienia umowy, regulaminów czy ogłoszenia ograniczające albo wyłączające  odpowiedzialność utrzymującego hotel (podobny zakład) są nieskuteczne, jak np. postanowienie zgodnie z którym, hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez gości w pokojach hotelowych.

Gość hotelowy po dowiedzeniu się o szkodzie ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o niej hotelarza, chyba że to on ją wyrządził lub przyjął rzecz na przechowanie. Co do zasady zakres naprawienia szkody ogranicza się względem jednego gościa do wysokości stokrotnej naliczonej opłaty za dobę pobytu, a za każdą rzecz do pięćdziesięciokrotnej wysokości tej opłaty.

Roszczenia gościa z powyższego tytułu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie, nie później jednak niż rok od zaprzestania przez niego korzystania z usług hotelu.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości roszczeniach z „umów frankowych”. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content