Spacer po terenie fabryki Perun. Okazja do rozmowy z i zgłaszania uwag

16 czerwca, we wtorek, o godz. 18, Rada Samorządu Kamionek organizuje spacer po terenie dawnej fabryki sprzętu spawalniczego Perun, przy ul. Grochowskiej 301/305, w którym wezmą udział członkowie biura Latergrupa Architekci. W czasie spaceru będzie można zapoznać się ze szczegółami planowanej inwestycji, bezpośrednio zgłosić uwagi oraz zadać pytania konserwatorom zabytków i architektom.

Chodzi o jedną z dwóch głośnych w ostatnim czasie inwestycji. Przypomnijmy: deweloperzy postanowili skorzystać z uchwalonej dwa lata temu specustawy zwanej lex developer i planują budowy – przy ul. Lizbońskiej 1, na terenie dawnej przepompowni sieci cieplnej, oraz na terenie dawnych zakładów Perun w kwadracie Grochowska 301/305 i St. Augusta 40, 40a i 40b.

Planowana inwestycja przy ul. Grochowskiej:

W kwartale wyznaczonym ulicami Lizbońską, Urugwajską, Saską i al. Stanów Zjednoczonych ma powstać wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami, garażem podziemnym, wolnostojącą stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zjazdami.

Inwestycja przy ul. Lizbońskiej:

Na terenie dawnej Fabryki Sprzętu Spawalniczego Perun przy ulicy Grochowskiej 301/305 i St. Augusta 40, 40a, 40b (na zdj. głównym widok od ul. Grochowskiej) planowana inwestycja zakłada budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach oraz w istniejących budynkach nr 2, 4, 5, 17, które będą podlegały przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania wraz z włączeniem w nowo projektowaną zabudowę, z garażem podziemnym z wbudowaną stacją transformatorową i zjazdami, realizowaną w sześciu etapach. Cztery hale dawnej Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego Perun zostały wpisane w roku 2019 do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wraz z terenem posesji.

Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić uwagi do wniosków. Można to zrobić do 18 czerwca (Lizbońska 1) i 19 czerwca (Perun) 2020 r. w jednej z form:
– pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa),
– przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym,
– e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17(809) ROK XXXI
Następne wydanie 29.09.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content