Spiętrzona woda w Kanale Gocławskim zasiliła pobliskie zbiorniki

Miasto prowadzi wielotorowe działania mające na celu ochronę zasobów wodnych. Jednym z nich jest zmiana funkcji kanałów – z drenującej na nawadniającą. Na sześciu kanałach zostaną założone urządzenia piętrzące i sterujące przepływem wód. Chodzi o to, by w powstał w nich magazyn wody dla przyrody, siedlisk roślin i zwierząt.

Prace zakończono już na Kanale Gocławskim i jak informuje Miasto, dzięki piętrzeniu w kanałach, napełniono już przyległe zbiorniki: Jezioro Balaton, Kamionkowskie i zespół zbiorników w Parku Skaryszewskim. Dzięki prostym działaniom Balaton zyskał prawie 8000 m3 wody. To liczba odpowiadająca 1440 beczkowozom.

Foto: Wikipedia/Dariusz Kowalczyk

W przygotowaniu jest też „Kodeks dobrych praktyk w procesie inwestycyjnym”, w zakresie sposobu zagospodarowania wód opadowych. Rekomendacja do jego stosowania będzie dotyczyć jednostek miejskich, deweloperów i indywidualnych inwestorów prywatnych. Przykłady realizacji takich działań to Ośrodek Sportu i Rekreacji na Pradze-Południe (ul. Siennicka 40), gdzie jest kompleks sześciu ogrodów deszczowych.

Źródło: UM