Sportowa sobota na Pradze Północ

W dniu 16.12.2017 r. Urząd Dzielnicy Praga-Północ organizuje całodniowe i otwarte wydarzenie sportowe pod honorowym patronatem Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, które odbędzie się w Małej Warszawie przy ul. Otwockiej 14.

W programie między innymi porady dietetyków, spotkania z doradcami personalnymi, sportowe bloki tematyczne (między innymi ZUMBA, AEROBIK) oraz warsztaty tańca.

Dla seniorów gimnastyka i zajęcia rehabilitacyjne, a dla najmłodszych stoiska rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy), konkursy z nagrodami oraz przedstawienie multimedialne „Mówiący Wieloryb”.

Do tego prezentacja Klubów Sportowych z Pragi-Północ, stoiska zdrowotno-sportowe np. z pomiarem ciśnienia i pomiarem tkanki tłuszczowej oraz koncert grupy KORZUCH.

Dla wszystkich uczestników sportowy przedświąteczny poczęstunek.

Kulminacją wydarzenia będą I Wybory Sportowej Miss Pragi-Północ. Kandydatki będą brały udział w poszczególnych konkurencjach sportowych oraz zachęcały do właściwego odżywania oraz dbania o zdrowy i sportowy tryb życia. Ta część imprezy przewidziana jest od godziny 19.00. Zgłoszenia kandydatek będą przyjmowane do dnia 12.12.2017 r. droga mailową na adres: biuro@malawarszawa.pl.

Prawo startu w Wyborach mają wyłącznie kobiety, spełniające łącznie poniższe warunki:

    1. najpóźniej do dnia 16 grudnia 2017 roku ukończą 18 lat,
    2. mieszkają na terenie Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie,
    3. uprawiają sport i prowadzą zdrowy tryb życia,
    4. zarejestrują swój udział w Wyborach poprzez wysłanie zgłoszenia w terminie do 12 grudnia 2017 r.