RE-START na start

Urząd Miasta postanowił porozmawiać z mieszkańcami na temat  planów  dotyczących „Praskiego Centrum RE-START”, które ma powstać w dawnym budynku B Szpitala Praskiego. 31 marca o godz. 18, na platformie ZOOM, odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie możliwość zadawania pytań na temat tej inwestycji.

Jak wyjaśnia Urząd Miasta, Centrum ma pełnić trzy funkcje:

  • Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabilitacją (dla ok. 100 osób). Będzie on funkcjonował co najmniej 8 godzin dziennie.
  • Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi. Placówka specjalistyczna z ambulatorium dla osób w kryzysie bezdomności przewidziana jest dla 68 osób. Będą tam umieszczone osoby w kryzysie bezdomności bezpośrednio po pobycie w szpitalu.
  • Poradnia dla osób uzależnionych, w ramach której planuje się objęcie pomocą ok. 90 osób uzależnionych. W jej ramach planowana jest poradnia leczenia substytucyjnego, świetlica dziennego pobytu, punkt konsultacyjno-diagnostyczny oraz miejsca dla osób wymagających wsparcia w procesie leczenia. Dodatkowo w trybie ambulatoryjnym będą udzielane porady terapeutów uzależnień, psychiatrów, pracownika socjalnego i prawnika. Prowadzenie funkcji zdrowotnych będzie się odbywało na podstawie kontraktów z NFZ dla organizacji, które już prowadzą taką działalność na Pradze Północ.

Urząd Miasta postanowił porozmawiać z mieszkańcami na ten temat i 31 marca o godz. 18 na platformie ZOOM odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie możliwość zadawania pytań na temat tej inwestycji. Aby jednak było to możliwe, trzeba poinformować organizatorów o chęci udziału w spotkaniu wysyłając zgłoszenie na: restart@um.warszawa.pl. W mailu zwrotnym dostaniemy instrukcję i link do logowania.

Swój udział w konsultacjach z ramienia Urzędu Miasta zapowiadają: Biuro Pomocy Polityki Społecznej, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Polityki Zdrowotnej, członkowie Branżowych Komisji Dialogu Społecznego. Oczywiście będą również członkowie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.

Jak zapowiada Miasto, RE-START będzie w pełni bezpiecznym obiektem dla mieszkańców, uczestnicy każdej z grup, które będą tutaj otrzymywały pomoc, będą wchodzili do budynku osobnym wejściem. I tak: strefa wejściowa dla osób bezdomnych będzie od ul. Panieńskiej, wejście do poradni dla osób uzależnionych od ul. Jasińskiego, a do Domu Dziennego Pobytu dla seniorów będzie niezależne wejście od strony ul. Panieńskiej.

Do tego zaplanowany jest monitoring budynku oraz wejść. W budynku będzie zatrudniona ochrona.  Przygotowujemy również plan prewencyjnego zapewnienia bezpieczeństwa: monitoring na okolicznych ulicach, zejścia nad Wisłę, zwiększone patrole Straży Miejskiej, itd. Odgrodzenie dawnego budynku B od pozostałej części Szpitala Praskiego ma na celu zapewnienie samodzielnego funkcjonowania obu placówek – wyjaśnia UM i dodaje, że dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w przypadku placówek dla osób w kryzysie bezdomności nie stwierdza się nasilenia interwencji policji. To samo dotyczy placówek dla osób uzależnionych, w tym poradni leczenia substytucyjnego po prawej i po lewej stronie Wisły (np. przy ul. Dzielnej, ul. Nowowiejskiej, ul. Sobieskiego).

Urząd Miasta przypomina też, że historia całej inwestycji ma już cztery lata, bo w 2017 roku zapadła decyzja o tym, że dawny budynek B znajdujący się w kompleksie szpitala zostanie przeznaczony na cele społeczne. W lutym 2017 koncepcja nowych funkcji została przedstawiona spółce Szpital Praski, a trzy miesiące później zyskała pozytywną opinię na spotkaniu Zespołu Koordynującego Miasta. Niespełna 1,5 roku później Dzielnica wydała pozwolenie na budowę. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content