Spotkanie z Krzysztofem Turowskim

12 grudnia w PROMIE, ul. Brukselska 23, o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Turowskim, autorem książki „Listy z epoki absurdu”, które poprowadzi red. Edwin Bendyk z „Polityki”.

„Listy z epoki absurdu”, to listy przyjaciół autora opisujące rzeczywistość lat osiemdziesiątych, rzeczywistość w Polsce stanu wojennego i rzeczywistość solidarnościowego emigranta we Francji. To nie jest historyczny spis wydarzeń i faktów, ale autentyczny zapis emocji, reakcji, przeżyć i wzruszeń związanych z codziennymi zdarzeniami z tamtych lat.

„Listy z epoki absurdu”, to spotkanie przyjaciół po latach, którzy wówczas szukali sposobu na lepszą rzeczywistość, na lepszy otaczający nas świat, gdy wokół panowała epoka peerelowskiego absurdu po mistrzowsku uchwyconego przez Stanisława Bareję. Stąd podtytuł „Miś II”. W istocie, bywało i śmiesznie i strasznie, ale tak było.