Sprzedaję w Internecie swoje używane rzeczy

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Sprzedaję w Internecie swoje używane rzeczy. Czy taka sprzedaż może zostać uznana za działalność gospodarczą, i będę musiała dokonać zgłoszenia w urzędzie i płacić składki ZUS?

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Sprzedaż używanych rzeczy nie spełnia ww. warunków. Przede wszystkim, nie ma charakteru zorganizowanego i zarobkowego, ponieważ nie zmierza do uzyskania zysku, lecz do odzyskania części ceny, która została wydana na zakup sprzedawanych rzeczy.

Zauważyć należy, że w przypadku regularnej sprzedaży rzeczy, przy użyciu np. kilku kont na portalach czy oddzielnego konta bankowego do rozliczania transakcji, taka działalność może zostać uznana za gospodarczą.

Pomimo tego, dopóki przychód z tej działalności nie przekroczy w miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność prowadzona przez osobę, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, traktowana jest zgodnie z art. 5 przedmiotowej ustawy za działalność nieewidencjonowaną, która nie podlega zgłoszeniu.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content