Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży otwarte!

31 stycznia 2022 r. otwarto Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, w którym będą świadczone usługi psychoterapeutyczne oraz leczenie psychiatryczne w ramach poradni psychiatrycznej i oddziału dziennego.

Kto zostanie objęty opieką?

Opieką psychologiczną i psychiatryczną zostaną objęte rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, młodzież oraz osoby do 21. roku życia, które doświadczają kryzysów psychicznych. Wielospecjalistyczna pomoc obejmie m.in. zaburzenia lękowe, depresyjne, emocjonalne, zaburzenia zachowania, trudności szkolne, diagnozę, psychoterapię oraz leczenie i profilaktykę zaburzeń wieku rozwojowego.

Proces leczenia będzie indywidualnie dopasowany do pacjenta

Od momentu zgłoszenia na infolinię (nr telefonu 512 266 463, w godz. 8.00-15.30) psycholog diagnosta skontaktuje się z rodziną maksymalnie w ciągu 72 godzin w celu umówienia pierwszego spotkania. W trakcie rozmowy będzie przeprowadzony podstawowy wywiad, jak również zostanie ustalona skala oraz czas trwania problemu.

Po kontakcie z infolinią pacjent będzie kierowany do zespołu specjalistów pierwszego kontaktu. Zadaniem specjalistów będzie postawienie diagnozy.

– Następnie pacjent zostaje przekierowany bezpośrednio do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie świadczymy usługi psychoterapeutyczne oraz leczenie psychiatryczne, zarówno w ramach poradni psychiatrycznej, jak i oddziału dziennego, jeśli dziecko nie jest w stanie realizować obowiązku szkolnego – powiedziała Marta Bąkowska, psycholożka kliniczna i kierowniczka projektu w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka.

Zadaniem specjalistów jest ścisła współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka, tj. z rodziną, szkołą, przedszkolem, a także innymi instytucjami, które świadczą dziecku pomoc.

– Opieką psychologiczną w ramach projektu objęte zostanie ok. 1600 rodzin, które odbędą w placówce co najmniej 15 wizyt konsultacyjnych – dodała Bąkowska

Istotnym faktem jest to, że psychoterapeuci oraz diagności z ŚCZP mogą odbywać wizyty domowe, spotykać się z nauczycielami, wychowawcami przedszkolnymi oraz pracownikami placówek, w których dzieci są objęte opieką. Dzięki temu będą mogli zapoznać się osobiście z opinią innych specjalistów, a nie tylko czytać treści wydawanych zaświadczeń.

Nowo otwarta placówka to przestrzeń, która nie przypomina szpitala, czy klasycznej placówki medycznej

Miejsce jest przytulne, a jego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Oprócz wizualnej strony na pacjentów czekają także aromaterapia i muzykoterapia. Wszystkie elementy są ważne w procesie zdrowienia pacjentów.

W dobie pandemii najczęstszymi problemami, z jakimi zmagają się dzieci, są zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia nastroju, zaburzenia autodestrukcyjne, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania, problemy w relacjach oraz problemy rozwojowe – wymieniła Bąkowska.

W placówce zostanie wdrożony model wsparcia dla dzieci i rodzin, który w procesie leczenia wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym uwzględniającym sieci wsparcia społecznego, środowisko dzieci i młodzieży.

Z różnych badań i analiz, ale także naszych doświadczeń wynika, że ten model jest jedyną odpowiedzią na problemy rodzin, dzieci i młodzieży. Dziecko funkcjonuje w szkole, w poradni, funkcjonuje również na podwórku. Cała reforma psychiatrii zmierza do tego, żeby to oparcie środowiskowe było jak najbardziej szerokie, adekwatne i dostosowane do potrzeb – mówi dr Tomasz Rowiński, Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Pierwsze ŚCZP dla dzieci i dorosłych zostały otwarte w stolicy na Bielanach. Placówka otwarta 31 stycznia 2022 r. będzie służyć mieszkańcom Żoliborza, Bemowa oraz Wawra. Centrum powstało dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

Źródło: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, portalsamorzadowy.pl
Foto: archiwum 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content