Stawki OC w górę? Wszystko zależy od kierowców

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, od 17 czerwca 2022 r. stawki OC mogą znacznie wzrosnąć. Czy tak się stanie? Wszystko zależy od kierowców i popełnianych przez nich wykroczeń. Zakłady ubezpieczeń będą miały dostęp do informacji o kierowcach i wystawionych im mandatach. Firmy ubezpieczeniowe potrzebują jednak czasu na uzyskanie odpowiednich certyfikatów dostępu, przygotowania taryf – o czym informuje Polska Izba Ubezpieczeń. PIU nie jest w stanie określić konkretnej daty, od której konkretny ubezpieczyciel wprowadzi nowy taryfikator ubezpieczeń uwzględniający punkty karne oraz mandaty. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że firmy będą mieć taką możliwość od 17 czerwca br.

Prawo o ruchu drogowym określa, że ubezpieczyciele będą mieć wgląd w dane osób, które popełniły wykroczenie.

Jakie dane będą widziały firmy ubezpieczeniowe?

Będą to:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • suma punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
 • informacja o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 • nazwa naruszenia przepisów ruchu drogowego – kwalifikacja prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczba punktów przypisana za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informacja o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 • nazwa podmiotu rejestrującego naruszenie,
 • dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj rejestracji pojazdu,
 • rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia.

Ubezpieczyciel w związku z tym będzie miał informacje na temat tego, jakie kierowca popełnił wykroczenie i na tej podstawie podejmie decyzję o stawce OC.

Znowelizowana ustawa daje również ubezpieczycielom dostęp do danych o uprawnieniach do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie:

 • rodzaju oraz zakresu uzyskanego uprawnienia,
 • daty uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także daty ponownego uzyskania uprawnienia,
 • daty ważności uprawnienia,
 • numeru dokumentu stwierdzającego uprawnienie,
 • ograniczenia dotyczącego uprawnienia,
 • spełniania wymagań dotyczących uprawnień,
 • nazwy organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie.

Czy ubezpieczyciele będą mieć dostęp do wszystkich informacji o wykroczeniach i przestępstwach drogowych?

Z informacji Polskiej Izby Ubezpieczeń:
Ustawa określa, o jakich konkretnych naruszeniach przepisów ruchu drogowego (przestępstwach i wykroczeniach) zakłady ubezpieczeń będą miały informacje. Są to:

przestępstwa, o którym mowa w Kodeksie karnym m.in: spowodowanie katastrofy, nieumyślne spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

wykroczenia, o którym mowa w Kodeksie wykroczeń m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykroczenia przeciwko pieszym, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, prowadzenie nieoświetlonego pojazdu, tamowanie ruchu, niepodporządkowanie się znakom, ograniczeniu prędkości, nieudzielenie pomocy, prowadzenie bez uprawnień, nielegalne dopuszczenie do ruchu, naruszenie innych przepisów PRD, naruszenie przepisów związanych z przejazdami kolejowymi lub nieostrożność poza drogą publiczną.

Od 17 czerwca zakłady ubezpieczeń mogą więc podejmować decyzję o wysokości składek OC w związku z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym. Trzeba liczyć się z tym, że składki za OC mogą wzrosnąć. Na pewno na decyzję ubezpieczycieli wpłynie częstotliwość popełnianych wykroczeń. Spowodowane jest to tym, że kierowcy popełniający często wykroczenia, stanowią większe ryzyko. Więcej wykroczeń = większa składka.

Zakłady ubezpieczeń mają także nagradzać tych kierowców, którzy nie mają punktów karnych. Jak to będzie w praktyce? Zobaczymy za jakiś czas.

Co wydarzy się w sytuacji, w której auto jest zarejestrowane na osobę X, a wykroczenie popełnia osoba Y? Tak jak wspomnieliśmy wyżej, ubezpieczyciele będą mieć wgląd w dane osoby popełniającej wykroczenie.

Punkty karne zdobędziemy prowadząc auto służbowe? Ubezpieczyciel i tak je zobaczy. Nie ma znaczenia, czy jedziemy autem prywatnym czy służbowym.

Odpowiedzi na więcej pytań od kierowców znajdziecie tu:

Powiązanie punktów karnych ze składkami za OC – najczęstsze pytania kierowców

Usuwanie punktów karnych z CEK

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. punkty karne będą usuwane z Centralnej Ewidencji Kierowców nie po dwóch latach od ich otrzymania, ale po 24 miesiącach od momentu opłacenia mandatu.

Warto zdjąć nogę z gazu, nie tylko ze względu na wysokie mandaty, większe składki za OC. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa na drodze. Tylko i wyłącznie od kierowców zależy, czy „złapią” punkty karne za wykroczenia i będą musieli płacić więcej za ubezpieczenie

Jazda na zderzak i zasada trzech sekund

Warto pamiętać także o tym, że od 1 czerwca 2021 r.! na drogach ekspresowych oraz autostradach obowiązuje zakaz jazdy na zderzak. Za nie przestrzeganie tego przepisu można dostać mandat w wysokości od 300 do 500 zł oraz 6 punktów karnych. Ten przepis także wynika ze znowelizowanego prawa w ruchu drogowym i dotyczy zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami. Niestety wielu kierowców nie przestrzega tego przepisu. 

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę.

Co to dokładnie oznacza? To, że kierowca poruszający się z prędkością 120 km/h, nie może zbliżyć się do poprzedzającego go pojazdu na mniej niż 60 metrów. Ale skąd kierowca ma wiedzieć, czy jedzie 60 metrów za pojazdem? Dobrą metodą na wyliczenie jest zasada trzech sekund. Kierowca może wybrać przy drodze nieruchomy punkt/przedmiot, po czym musi liczyć czas, który minął od chwili, w której przejechało koło niego auto poprzedzające i jego auto. Czas ten powinien wynosić przynajmniej trzy sekundy. Można też popatrzeć na słupek pikietażowy znajdujący się przy drodze. Słupki są ustawione co 100 metrów, trzeba więc ocenić naszą odległość „na oko”. Tak naprawdę nikt nie zarzuci nam, że jechaliśmy 55, a nie 60 metrów za pojazdem, jeżeli zachowanie przez nas bezpiecznej odległości będzie widoczne. 


O zaostrzonych karach za wykroczenia drogowe pisaliśmy tu: 

Nowy taryfikator mandatów. Będą wysokie!

Ustawa Prawo o ruchu drogowym dostępna jest tu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002328

/om/
Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń www.piu.org.pl
Foto: pixabay.com, widimedia.org /PLKristof/ (mandat)Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content