STOP wypalaniu traw!

27 marca wybuchł groźny pożar traw przy Wale Miedzeszyńskim. Spłonęło prawie 10 hektarów traw. Początkowo obszar pożaru był mniejszy. Ze względu na brak śnieżnej zimy i opadów, ziemia była tak wysuszona, że pożar szybko się rozprzestrzenił. Kłęby dymu nad Wawrem były widoczne w oddalonych dzielnicach.

To nie był pierwszy pożar traw w Warszawie. Tydzień wcześniej doszło do podobnego pożaru na Białołęce. Takie sytuacje są groźne dla okolicznych budynków i ludzkiego życia.
Nie jest tajemnicą, że proceder wypalania traw, zwłaszcza na początku wiosny, trwa od wielu lat. Niektóre osoby, wypalając nieużytki rolne oraz trawy, są przekonane, że użyźnią w ten sposób glebę. Nic bardziej mylnego! Wypalanie trawy nie spowoduje jej szybszego odrostu, nie przyniesie ekonomicznych korzyści. Wręcz przeciwnie. Takie działania szkodzą środowisku naturalnemu, powodują niekorzystne i nieodwracalne zmiany: ziemia staje się wyjałowiona, zmniejsza się jej zdolność do retencji wody. Ma to również wpływ na florę bakteryjną odpowiadającą za asymilację azotu z powietrza.
Czy osoby wypalające trawy zdają sobie sprawę z tego, że do atmosfery dostają się trujące związki chemiczne, które są szkodliwe zarówno dla człowieka, jak i dla zwierząt?

Jaki jest efekt wypalania traw?

Wypalanie traw obniża się wartość plonów, rozwijają się chwasty. Ogień trawi nie tylko to, co jest suche, niszczy także żywe, pobudzone na wiosnę do życia, rośliny. Giną zwierzęta, pszczoły, ptaki mające tereny lęgowe na łąkach. Pożary traw w sąsiedztwie lasów stanowią zagrożenie dla drzew oraz mieszkańców lasu.
Rok 2022 może być bardzo łatwopalnym sezonem z powodu suszy. Wystarczy bezmyślność człowieka, kawałek szkła, mała iskra, od której powstanie wielki pożar. Przypominamy, że wypalanie traw w Polsce jest zabronione i podlega karze nawet do 20 tys. zł. STOP wypalaniu traw!

Za 94 proc. pożarów odpowiada człowiek

Do 28 marca 2022 r. mazowieccy strażacy interweniowali 3511 razy (w całym 2021 r. odnotowano 2726 pożarów). 12 osób zostało poszkodowanych. W samej Warszawie doszło do 121 pożarów traw. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynieść ponad 20 km/h. Średni czas interwencji strażaków przy pożarach lasów to 95 minut. W akcjach gaśniczych zużyto 9103 m3 wody (ponad 9,1 mln litrów wody). Straty pożarowe szacuje się na 1,93 mln zł.

Co grozi za wypalanie traw?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content