Stróż, strażnik i strażak – skąd aż trzy tak podobne słowa?

starzakIch źródłem jest słowo straż. Osoby, które zajmowały się stróżowaniem, czyli spełniały funkcje straży, potrzebne były tym bardziej, im liczniejsze stawały się miasta, kiedyś – drewniane. Pilnowano porządku, chroniono przed rzezimieszkami i uważano, by nie zaprószył się gdzieś ogień. Lecz straż ogniową (dziś – pożarną) – specjalne zespoły ludzi, wyposażonych w prosty początkowo sprzęt gaśniczy, dla bezpieczeństwa mieszkańców powołano na ziemiach polskich dopiero pod koniec XVIII wieku.

Wtedy, by odróżnić pilnujących bezpieczeństwa i porządku strażników od gaszących pożary strażaków, powszechnie zaczęto używać dwóch nazw dla określenia ich zawodów, choć to samo słowo „straż” określa i straż pożarną, i miejską.

Z kolei współczesna Straż Miejska w Polsce została powołana w roku 1991. Z czasem wprowadzono jednolite przepisy dla wszystkich strażników miejskich, także dotyczące umundurowania.

A stróż? Ten zazwyczaj samotnie pilnuje powierzone mu mienie: parking, szkołę itp.