Światło w tunelu?

Temat tunelu w Rembertowie wraca jak bumerang. Trudno się temu dziwić. Od kilku lat urzędnicy obiecują, a tunelu, jak nie było, tak nie ma.

Do ponownego zainteresowania się tematem zachęciła nas grudniowa wypowiedź dla „Mieszkańca” Agnieszki Kądei, burmistrza Rembertowa. W naszym cyklu „Jak minął rok Warszawo?” czytamy: Rozpoczęła się w końcu budowa drugiej estakady nad ul. Marsa, trwają prace dotyczące budowy tunelu i wiaduktu.

No dobrze, ale rok temu, w tym samym cyklu czytaliśmy: Zacieśniliśmy współpracę z PKP PLK SA i ZMID, dotyczącą realizacji trzech strategicznych dla dzielnicy inwestycji: budowy tunelu, wiaduktu i estakady. Z kolei w 2019 padły słowa: Wyczekiwana przez mieszkańców budowa tunelu i wiaduktu, po etapie projektowania, przeszła w fazę uzgodnień, zaś po wielu perturbacjach została oddana do użytku ul. Żołnierska.

Po takich komunikatach można odnieść wrażenie, że wybudowano co najmniej dwa tunele. A tu nic. Nie ma żadnego. Od samego czytania informacji tunelu nie przybywa. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Skontaktowaliśmy się z UD Rembertów i zadaliśmy pytanie w nawiązaniu do grudniowej wypowiedzi pani burmistrz. Spytaliśmy także o powody tak dużego opóźnienia inwestycji. Po naszym artykule, dotyczącym budowy tunelu przy Dworcu Wschodnim (DW), mieszkańcy wyrażali obawy o to, czy tunel przy DW nie zablokuje budowy tunelu w Rembertowie. Spytaliśmy także o to.
W odpowiedzi urzędu czytamy:

– Budowa tunelu, estakady nad ulicą Marsa oraz wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej realizowana jest przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Prosimy o kierowanie pytań odnośnie tych inwestycji do tej instytucji – mówi rzecznik Elwira Wiechecka z UD Rembertów.

SZRM otrzymał te same pytania. W odpowiedzi Agaty Choińskiej-Ostrowskiej, kierownika Zespołu ds. Komunikacji Społecznej, czytamy, że Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta prowadzi prace m.in. nad dokumentacją projektową dla dwóch inwestycji zlokalizowanych na terenie dzielnicy Rembertów: budowy tunelu w ul. Marsa i budowy wiaduktu w ul. Nowochełmżyńskiej.
Inwestycje mają pozwolić na bezkolizyjny przejazd przez linie kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol. Umowę z 29.11.2016 r. dotyczącą inwestycji podpisały: PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa. Obie instytucje są inwestorami. Współfinansowanie dotyczy dokumentacji projektowej. Żeby rozpocząć etap realizacji robót budowlanych niezbędne jest podpisanie kolejnej umowy na współfinansowanie budowy inwestycji. W tej sprawie prowadzone są ustalenia między Urzędem m.st. Warszawy a PKP PLK S.A. Terminu podpisania drugiej umowy nie znamy.
2.12.2021 r. SZRM wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

– Opracowana i zaopiniowana została geometria drogi, trwają prace nad projektem stałej organizacji ruchu, czyli szczegółowego oznakowania projektowanej drogi wraz z tunelem i zasad jej skomunikowania z istniejącą infrastrukturą drogową – dodaje Agata Choińska–Ostrowska.

Termin rozpoczęcia budowy zależy od przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach którego przeprowadzona zostanie ponowna ocena oddziaływania na środowisko oraz od przebiegu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, którego ogłoszenie nastąpi po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych i po podpisaniu umowy o współfinansowanie robót budowlanych pomiędzy PKP PLK SA a m.st. Warszawa.
Poprosiliśmy Urząd m.st. Warszawy o informację dotyczącą przebiegu postępowania administracyjnego. Chcieliśmy wiedzieć, kiedy można spodziewać się wydania decyzji. Czy znany jest szacunkowy termin, w którym mieszkańcy będą mogli pojechać tunelem? Chcieliśmy uzyskać informacje, które moglibyśmy przekazać czytelnikom. 20.01.2022 r. otrzymaliśmy odpowiedź. W kwestii obaw mieszkańców dotyczących budowy tunelu w Rembertowie przez budowę tunelu przy Dworcu Wschodnim, zapewniono nas, że są to dwie całkowicie niezależne inwestycje. A jak wyglądają pozostałe kwestie?

Inwestor zastępczy (SZRM) złożył do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wniosek o wydanie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskał postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) o ponownej ocenie oddziaływania na środowisko. Po analizie dokumentacji, zobowiązano inwestora do jej uzupełnienia. Termin wydania decyzji zależy od czasu, jaki zajmie inwestorowi dostarczenie pełnego zestawu brakujących dokumentów. Samo wydanie decyzji dla kompletnego wniosku nie powinno zająć więcej niż dwa tygodnie – mówi „Mieszkańcowi” Konrad Klimczak z Wydziału Prasowego Urzędu m.st. Warszawy. Konkretne terminy nie padły.

Nie wiemy, czy uzupełnienie dokumentacji będzie wystarczające. Gorzej będzie, jak zmienią się przepisy i środowiskowe normy. Wtedy prawdopodobnie ponownie trzeba będzie ocenić wpływ na środowisko. Jak długo jeszcze będą trwały procedury? Nie wiemy… a światełka w tunelu na razie nie widać. Widać za to opuszczone szlabany podczas stania na przejeździe w korkach.
/OM/
Foto: archiwum 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content