Szansa na godne życie

Wizualizacja

Na Targówku powstanie dom opieki społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwsi pensjonariusze pojawią się w placówce za niespełna trzy lata.

Trwa opracowywanie projektu budowlanego nowoczesnego ośrodka, który na pewno okaże się zbawienny dla wielu osób pozbawionych szansy na życie wśród ludzi, z powodu choroby.

Dom opieki społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych – te placówki znajdą się w budynku przy ul. Wysockiego 8, na terenie dawnych magazynów.

W domu na stałe będzie mogło przebywać 40 pensjonariuszy. Poza tym, będzie też opieka dzienna dla kolejnych 40 osób, które po kilku godzinach w placówce wrócą na nocleg do domów.

Jak zapowiada Urząd Miasta, nowoczesna bryła budynku oraz wyposażenie placówki pozwoli na stworzenie bezpiecznej przestrzeni, dostosowanej w całości do potrzeb podopiecznych ośrodka. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, możliwa będzie wszechstronna rehabilitacja fizyczna i umysłowa osób, które znajdą się pod opieką placówki przy Wysockiego.

Ten ośrodek to duża szansa dla niepełnosprawnych intelektualnie, którzy teraz nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, bo jego podopieczni, mieszkając tutaj, będą przygotowywani m.in. do samodzielnego życia oraz podejmowania pracy w różnych zawodach (w zależności od stopnia niepełnosprawności).

Inaczej będą prowadzone zajęcia dla osób decydujących się na pobyt dzienny. Dla nich zaplanowane są pracownie tematyczne – sale do rehabilitacji, a także sala teatralna. Obiekt wyposażony będzie w stołówkę z zapleczem kuchennym. Przygotowane zostaną również miejsca do wypoczynku i uprawiania sportu. Co bardzo ważne – wydzielona zostanie przestrzeń, w której mieszkańcy ośrodka będą mogli spotykać się z rodzinami.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budynek zostanie przekazany do użytkowania w 2023 roku. Jego koszt to ponad 27 mln zł.