Szkoły ponadpodstawowe przechodzą na naukę zdalną

Pandemia narasta, a rząd wprowadza zdalny tryb nauki w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefie czerwonej – w której od 17 października będzie także Warszawa. To mocno spóźniona decyzja. Zakażenia wśród nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów odnotowano już w ponad pięćdziesięciu stołecznych zespołach szkół, liceach i technikach.

Pomimo środków bezpieczeństwa wdrożonych w warszawskich szkołach liczba zakażeń systematycznie i dynamicznie wzrasta. COVID-19 dotarł do ponad 150 placówek w siedemnastu warszawskich dzielnicach. Wcześniej odnotowano od kilkunastu do 26 zakażeń tygodniowo, a teraz już dziennie.

Od 1 września w Warszawie odnotowano:

  • zakażenia u 109 nauczycieli, 142 uczniów oraz 21 pracowników administracji i obsługi,
  • 12 placówek miało całkowicie zawieszone zajęcia, a 158 placówek częściowo,
  • kwarantanną objęto 1710 osób (1322 uczniów, 350 nauczycieli, 37 pracowników administracji i obsługi i 1 pielęgniarkę szkolną).

Obecnie 6 placówek ma całkowicie zawieszone zajęcia, a 59 placówek częściowo. Na kwarantannie przebywa 618 osób (406 uczniów, 195 nauczycieli, 17 pracowników administracji i obsługi).

Tydzień temu prezydent Rafał Trzaskowski w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem i w trosce o bezpieczeństwo warszawskich uczniów i nauczycieli, wystąpił do MEN o jak najszybsze zmiany w prawie, które umożliwią dyrektorom placówek w których doszło do zakażenia na samodzielne podejmowanie decyzji o przechodzeniu na naukę zdalną części lub całej szkoły – adekwatnie do sytuacji.

Taka systemowa zmiana przepisów przyczyniłby się do mniejszej liczby uczniów równocześnie przebywających np. w szkołach podstawowych, gdzie odnotowano zakażenia już w ponad 60 placówkach.

Obecne rozwiązania się nie sprawdzają, trudno się skontaktować z Sanepidem, a jego decyzje są często spóźnione. Dyrektorzy placówek w których doszło do zakażenia koronawirusem mają olbrzymie problemy organizacyjne np. z zapewnieniem zastępstw i opieki uczniom, muszą też co chwila zmieniać rozkład zajęć.

A decyzja GIS o niewykonywaniu testów uczniom i pracownikom z bezpośredniego kontaktu, którzy kierowani są na kwarantannę, przyczyniła się do narastającego lęku wśród nauczycieli i obsługi.

Bez zmiany przepisów właściwe organizowanie nauczania i zachowanie ciągłości procesu dydaktycznego będzie za chwilę praktycznie niemożliwe. /um/

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content