Szpitale zawieszają planowe przyjęcia

Według danych Ministerstwa Zdrowia z 9 marca, na 27 tys. 122 łóżka w szpitalach dla pacjentów z COVID-19, zajęte jest już 18 tys. 105. Z dnia na dzień sytuacja jest coraz trudniejsza, bo liczba osób wymagających hospitalizacji dynamicznie wzrasta. Dlatego wydane zostały zalecenia dla szpitali, aby wstrzymały planowe zabiegi i operacje.

Narodowy Fundusz Zdrowia w komunikacie dotyczącym zaleceń (to nie wytyczne, a właśnie zalecenia, co jest podkreślane przy okazji konferencji prasowych, choć doskonale wiemy jak w praktyce wyglądają owe “zalecenia” – szpitale po prostu wcielają je w życie), zaznacza, że ograniczenia nie powinny dotyczyć diagnostyki i leczenia nowotworów.

Jak czytamy w informacji, chodzi przede wszystkim o planowane pobyty w szpitalach w celu:

  1. przeprowadzenia diagnostyki,
  2. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
  • endoprotezoplastyki dużych stawów
  • dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
  • zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
  • pomostowania naczyń wieńcowych

oraz

  • dużych zabiegów torakochirurgicznych
  • zabiegów wewnątrzczaszkowych
  • nefrektomii
  • histerektomii

– z powodów innych niż onkologiczne.

 

Grafika: Ministerstwo Zdrowia