SZPZLO Praga Południe inwestuje w zdrowie!

Poprosiliśmy Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe o podsumowanie minionego, 2017, roku. Co się zmieniło? Czy są powody do radości? Jak skorzystają na tym pacjenci?

– Od wielu lat SZPZLO Warszawa Praga Południe czynił starania, by pozyskać dla naszych pacjentów kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia z rodzaju rehabilitacji leczniczej w przychodni przy ul. Saskiej 61 – mówi dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe Ewa Łagodzka. – W latach 2016 i 2017 kupiliśmy nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, między innymi aparaty do krioterapii, elektroterapii, magnetoterapii, zestawy do biostymulacji laserowej oraz do ultradźwięków. To niezbędny element wielu nowoczesnych terapii. Na przestrzeni tych lat Zespół (ze środków własnych) przeznaczył na ten cel kwotę około 80 tysięcy zł.

– Warto wiedzieć, że w wyniku ogłoszonego przez NFZ konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii na okres od 1 grudnia 2017 do 30 czerwca 2022 roku, w przychodni przy ul. Saskiej 61 już jest możliwa realizacja powyższych świadczeń – dodaje kierownik Działu Marketingu Małgorzata Rzewuska. – Jest to dla naszego Zespołu duży sukces, tym bardziej, że w roku 2016 przychodnia przy ul. Saskiej 61 została w znacznej części zmodernizowana. Brakowało jednak rehabilitacji. Pozyskanie tego kontraktu było spełnieniem oczekiwań naszego Zespołu, ale zwłaszcza naszych pacjentów!

Anna Jarecka, dyrektor do spraw administracyjno-organizacyjnych w tym słynącym z konkretnych planów i konkretnych działań Zespole, przypomina, że w roku 2017 południowopraski SZPZLO dokonał inwestycji nie tylko w placówce przy ul. Saskiej. Przebudowano i zmodernizowano pomieszczenia w przychodni przy ul. Korytnickiej 42/44, w poradni stomatologicznej oraz pracowni RTG, a koszt tej inwestycji wyniósł łącznie 694 703 zł. Na ten cel Zespół otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa w kwocie 522 000 zł, natomiast pozostałą część stanowiły środki własne.

Ponadto wyremontowano poradnię POZ dla dzieci w ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4, wraz z wejściem głównym do budynku oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych, co było niezwykle potrzebne. Dziś to miłe, przyjazne dzieciom miejsce, w którym przyjemniej pracuje się także personelowi medycznemu. Całkowity koszt tej inwestycji to 497 022 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa – 469 000 zł. Środki własne SZPZLO w kwocie 150 000 zł przeznaczono na remont instalacji centralnego ogrzewania w ZLO przy ul. Kickiego 24.

– Nieustannie staramy się sukcesywnie wymieniać i doposażać nasze przychodnie w nowy sprzęt i aparaturę medyczną – tłumaczy dyrektor Ewa Łagodzka. – Na przykład w roku 2017 wyłącznie ze środków własnych zakupiliśmy między innymi 4 aparaty EKG za kwotę 20 844 zł, 2 aparaty do KTG dla poradni ginekologiczno-położniczych za kwotę 18 000 zł, spirometr do poradni gruźlicy i chorób płuc za kwotę 7350 zł, aparaturę do fizjoterapii w ZLO przy ul. Abrahama 16 i Grochowskiej 339 za łączną kwotę ponad 52 tysięcy zł. Wymieniłam tu tylko część nowego wyposażenia w naszych placówkach. Mamy nadzieję, że te inwestycje podwyższą standard realizowanych świadczeń zdrowotnych i przyczynią się do zadowolenia naszych pacjentów, a także, co nie bez znaczenia, poprawią warunki pracy personelu.

 – Serdecznie zapraszamy pacjentów do korzystania ze świadczeń w naszych placówkach – dodają z miłym uśmiechem wszystkie trzy nasze rozmówczynie.

Cóż, trzeba przyznać, że nasza dzielnica ma powody do zadowolenia, choć zrobić można i trzeba jeszcze wiele. Dziękujemy za już, prosimy o więcej!

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content