Zbiorowa mogiła w lesie na Białołęce

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazło masową leśną mogiłę przy ul. Skierdowskiej na Białołęce. Poszukiwania rozpoczęto dzięki relacji świadka, który opowiedział dramatyczną historię z początku II wojny światowej o egzekucji wykonanej przez niemieckich żołnierzy na grupie osób,  23 marca pracownicy IPN odnaleźli szczątki 25 osób, w tym kobiet i dzieci, ale może być ich więcej, […]