Zostałem pogryziony przez psa

Zostałem pogryziony przez psa. Spędziłem kilka dni w szpitalu i do dzisiaj ponoszę koszty leczenia obrażeń. W jaki sposób właściciel psa może za to odpowiedzieć? Chodzi mi przede wszystkim o zwrot kosztów leczenia. Powyższy przypadek reguluje art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do […]