„Mistrzowie parkowania”

„Mistrzowie parkowania” to potoczne określenie kierowców parkujących nie tylko nieprzepisowo, lecz także w sposób urągający zdrowemu rozsądkowi. Strażnicy miejscy, podejmujący setki interwencji dziennie, spotykają ich każdego dnia. Zdaniem doświadczonych funkcjonariuszy z referatów do spraw parkowania, do poprawy sytuacji w zakresie parkowania nie wystarczą mandaty i blokady – konieczna jest zmiana społecznego postrzegania tego rodzaju wykroczeń […]