Rukola z Salmonellą – GIS ostrzega!

Główny Inspektora Sanitarny wydał komunikat, w którym informuje o wycofaniu partii rukoli i produktów zawierających rukolę zanieczyszczonych bakteriami Salmonella.  – Zgodnie z wewnętrznymi procedurami Eisberg Sp. z o.o. uruchomiła akcję wycofania towaru od Klientów, do których wysłane zostały ww. partie produktów. Odbiorcami wycofywanych produktów były m.in. podmioty: Jeronimo Martins Polska S.A., Lidl Sp. z o.o. […]


Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 12 (780) ROK XXX
Następne wydanie 1.07.2021

Najczęściej czytane