Powstanie pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego

Szkic pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego Podczas sesji, w czwartek 15 kwietnia, Rada Warszawy pozytywnie zaopiniowała plan budowy pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego. Monument to kolejny projekt Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Monument ma upamiętnić warszawianki z tamtego czasu. – Zarówno te czynnie uczestniczące w powstaniu, jak i pozostałe, które przeżywały gehennę 63. dni walczącego miasta. […]