Tramwaj przetnie zabytkową ulicę Poetów

Ulica Poetów na Białołęce – niewielka uliczka odchodząca od ul. Modlińskiej. Nowoczesne domy, a dalej drewniane, mające lata świetności dawno za sobą budynki. Łąki, zieleń… Kiedyś położono na niej asfalt. Ten z upływem lat zaczął się ścierać i oczom wszystkich ukazał się bruk. Zabytkowa nawierzchnia została doceniona przez konserwatora zabytków. Ul. Poetów wpisano do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wszystko brzmi pięknie, szkopuł w tym, że przez ulicę za jakiś czas (wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku) będzie przechodziła linia tramwaju na Winnicę. Co wtedy z unikatowym już brukiem? Zarząd Transportu Miejskiego zadba o tę historyczną nawierzchnię.

Realizacja inwestycji została uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na etapie realizacji inwestycji przeprowadzone zostaną badania archeologiczne w formie nadzoru autorskiego co jest jednym z warunków pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ulica Poetów zostanie dostosowana do nowego układu drogowegomówi Tomasz Kunert, kierownik Działu Prasowego ZTM i podkreśla, że linia tramwajowa przecina ul. Poetów w związku z czym ulica zakończona zostanie z obu stron placami do zawracania wyłożonymi brukiem pochodzącym z obszaru, gdzie będą tory tramwajowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kasia Daniluk