Tylko do 31 marca można składać wnioski o eko-dotacje

Tylko do 31 marca można składać wnioski o eko-dotacje

Tylko do 31 marca warszawiacy mają szansę na złożenie wniosków o dotacje na realizację wybranych inwestycji ekologicznych. Dofinansowanie od miasta można otrzymać na likwidację azbestu i tzw. małą retencję.

Na wsparcie mogą liczyć m.in. mieszkańcy, którzy chcą usunąć wyroby lub odpady zawierające azbest. Choć zgodnie z prawem właściciele i zarządcy nieruchomości mają na to czas do końca 2032 r., miasto dotacjami zachęca do tego już teraz. Dofinansowanie obejmuje demontaż, pakowanie i transport wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Warszawiacy mogą liczyć na pokrycie nawet 100 proc. poniesionych kosztów.

Dotację mogą otrzymać również mieszkańcy inwestujący w tzw. małą retencję, czyli instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Tutaj maksymalne dofinansowanie sięga do 80 proc. kosztów inwestycji, przy czym nie może ono przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych oraz 10 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

wyszukiwarka dotacji

Jak i do kiedy składać wnioski o dotacje na realizację wybranych inwestycji ekologicznych?

Wnioski o o dotacje na realizację wybranych inwestycji ekologicznych można składać tylko do końca tego miesiąca. Za datę złożenia dokumentu uznaje się datę jego wpłynięcia do Urzędu m.st. Warszawy.

Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć w:

  • Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy;
  • kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy al. Jerozolimskich 44;
  • Biurze Ochrony Środowiska na pl. Bankowym 2 (XIV piętro, p.1409).

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Mieszkańcy ubiegający się o dofinansowanie powinni pamiętać, że rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Pozostałe eko-dotacje

Warszawa udziela też dofinansowania na wymianę kopciucha. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 70 proc. kosztów inwestycji. W tym przypadku wnioski przyjmowane są przez cały rok. Z kolei 1 września ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii.

W obu przypadkach dokumenty w wersji papierowej mogą być składane w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy lub przesyłane na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Więcej informacji o dotacjach można znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl.

/um, Fot. M. Gontarczyk www.mazovia.pl/

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content