Tylko do końca 2022 roku otrzymasz dotację na wymianę kopciucha!

Składając wniosek jeszcze w tym roku można otrzymać 90% dofinansowania na wymianę pieca. W przyszłym będzie to już tylko 70%.

Czas pokonać smoga!

Czas pokonać smoga” to tegoroczne hasło akcji, która ma skłonić warszawiaków do wymiany przestarzałych pieców i kotłów zatruwających powietrze w stolicy. Robiąc to do końca przyszłego roku można otrzymać częściowy zwrot kosztów przeznaczonych na tę inwestycję. Od 2023 roku wymianę będzie trzeba pokryć w całości z własnej kieszeni. Warto wiedzieć, że wymiana pieca lub kotła na paliwo stałe albo olej opałowy jest obowiązkowe i korzystanie z takiego urządzenia będzie zabronione właśnie od 2023 roku.

Dofinansowanie na wymianę kopciucha mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje oraz gminne i powiatowe osoby prawne. Dotacja obejmuje wymianę przestarzałych urządzeń na ekologiczne źródło ogrzewania: instalację pompy ciepła, pieca gazowego lub ogrzewania elektrycznego, a także na przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Można też uzyskać pieniądze na odnawialne źródła energii, czyli kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne bądź turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania. Dofinansowanie pokrywa także wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Składając wniosek o dotację na wymianę kopciucha i na instalację OZE, która będzie współpracować z nowym, ekologicznym źródłem ciepła (czyli np. panele fotowoltaiczne, które dostarczą energię elektryczną potrzebną do pracy pompy ciepła), można otrzymać więcej pieniędzy niż w przypadku wnioskowania o dofinansowanie samej instalacji OZE.

Jak to zrobić?

Od 1 września 2021 wnioski o dofinansowanie wymiany pieca lub kotła można składać osobiście w dowolnym urzędzie dzielnicy lub wysłać pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. Te, które zostaną wysłane mailem nie będą rozpatrywane! Wniosek może złożyć wyłącznie osoba, która posiada udokumentowane prawo do nieruchomości, w której realizowana będzie wymiana kopciucha.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany pieca trzeba zebrać odpowiednie dokumenty i pobrać wniosek (można go znaleźć na stronie Urzędu m.st. Warszawy), wypełnić i złożyć. Po uzyskaniu zgody na dotację, można zrealizować inwestycję. Po jej zakończeniu należy złożyć rozliczenie w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Dopiero wtedy będzie można otrzymać pieniądze.

Bardzo ważne! Nie można wymienić pieca lub kotła przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji!

Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content