Uczniowie wracają do szkół – zasady bezpieczeństwa w stołecznych placówkach

Ten rok szkolny należy do bardzo trudnych, o czym doskonale wiedzą nie tylko uczniowie, ale też (a w zasadzie przede wszystkim) rodzice. Epidemia powoduje ciągłe zmiany w systemie nauki i nikt nie jest w stanie nadążyć za tym, co czeka szkoły w najbliższym czasie. Nauka stacjonarna, zdalna, hybrydowa – obostrzenia i ich łagodzenia na pewno nie sprzyjają nauce i dzieci nie mają możliwości odnaleźć się w trwającym od wielu miesięcy chaosie.

Teraz trzecia fala epidemii odpuszcza i powoli szkoły wracają z nauki zdalnej do innego rytmu – na razie mieszanego czyli nauki HYBRYDOWEJ.

Pozostały dwa miesiące do wakacji. Czy do tego czasu dzieci powrócą do szkolnych ławek, tego dzisiaj nie wie nikt. Na razie pewne jest to, że od 26 kwietnia (czyli od jutra), do stołecznych szkół wraca ponad 47 tys. uczniów z klas 1-3 z samorządowych szkół podstawowych i 9 tys. uczniów szkół niepublicznych. Od poniedziałku będą się uczyli hybrydowo – część klas stacjonarnie (nie więcej niż 50 proc. uczniów), a część zdalnie (co najmniej 50 proc.) – na zmiany.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku szkół specjalnych, bo w nich decyzja dotycząca trybu nauki należy tylko do dyrektora danej placówki.

W trybie zdalnym nadal będą się uczyli uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych (blisko 92 tys. uczniów szkół publicznych i niepublicznych) oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (ponad 90 tys. uczniów publicznych i niepublicznych liceów, techników i szkół branżowych I stopnia). Czy i kiedy ci uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej, powinniśmy dowiedzieć się w najbliższych dniach (prawdopodobnie w środę).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STOŁECZNYCH SZKOŁACH:

– Przed wejściem do szkoły i szatni trzeba dezynfekować dłonie.

– Do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.

– Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe.

– Opiekunowie (zasada: jedno dziecko – jeden opiekun) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu. Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

– Uczniowie nie mogą wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi.

– Sale są wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany.

– Wyłączono wszelkie źródełka i fontanny wody pitnej.

– W łazienkach są instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.

– Zajęcia są organizowane tak, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (różne godziny zajęć na boisku, jak najrzadsza zmiana sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy).

/um/

  

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 14(806) ROK XXXI
Następne wydanie 11.08.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content