Ulice Wybrzeże Szczecińskie i Helskie do modernizacji, jest przetarg

Do 2 sierpnia ZMID czeka na oferty firm zainteresowanych przebudową ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Wybrzeże Helskie od ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie. Wybrany w ogłoszonym właśnie przetargu wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na realizację inwestycji.

Projekt drogi przewiduje m.in.: zachowanie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe),  budowę obustronnych dróg rowerowych oraz kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Praskim, utrzymanie skrzyżowania ul. Wybrzeże Helskie z ul. Kłopotowskiego oraz przejścia dla pieszych w okolicy mostu Śląsko-Dąbrowskiego, zapewnienie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach: 

  • ul. Wybrzeże Szczecińskie z ul. Okrzei (strona północna)
  • ul. Wybrzeże Helskie z ul. Ratuszową (strona południowa)
  • na wysokości kortów tenisowych.

– System zabezpieczenia przeciwpowodziowego, który jest częścią inwestycji, polegał będzie na budowie muru oporowego (żelbetowego) wzdłuż drogi. Od strony rzeki przewiduje się narzut kamienny- zabezpieczy to skarpę i mur przed podmywaniem w czasie podwyższonych stanów wody – informuje ZMID.

 

 

Źródło: FB/ZMID