Unijne pieniądze nie dla Metropolii Warszawskiej

Aktualnie rząd pracuje nad Umową Partnerstwa 2021-2027 – głównym dokumentem, którego zapisy dotyczą podziału środków z UE na poziom krajowy i regionalne programy operacyjne. Zgodnie z propozycjami rządu dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (Warszawa, 70 gmin sąsiadujących i 9 powiatów) w powyższym dokumencie zarezerwowano niewielką kwotę dofinansowania – 157 mln euro. To zmniejszenie dotacji z funduszy UE dla Warszawy i sąsiadujących z nią samorządów aż o 90% w porównaniu do kończącego się okresu wdrażania w latach 2014-2020.

Nie będzie pieniędzy na infrastrukturę

Jest to tym bardziej wstrząsające, że taka decyzja rządu PiS wyklucza samorządy, przedsiębiorców i obywateli Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) ze wsparcia funduszy UE. W projekcie Umowy Partnerstwa brakuje zapisów umożliwiających realizację inwestycji, w tym kluczowych projektów dużej skali z zakresu mobilności miejskiej (metro, kolej regionalna i metropolitalna, trasy tramwajowe, autobusy niskoemisyjne) na obszarze regionu Warszawskiego stołecznego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2021-2027. Takie podejście spowoduje niedorozwój sieci transportu stolicy oraz Mazowsza.

4 mld euro dostało Mazowsze i Warszawa w latach 2014-2020

Przez ostatnie lata europejskie środki znacząco wzmocniły warszawski i mazowiecki budżet. Fundusze na Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wynosiły ponad 2 mld euro. Natomiast z poziomu krajowego w ramach mechanizmu elastyczności przeznaczono dla Mazowsza kolejne 2 mld euro na budowę II linii metra, budowę południowej obwodnicy Warszawy, zakup nowego taboru tramwajowego i autobusowego, a także projekty dotyczące nowych linii tramwajowych.

Nie będzie na inwestycje samorządowe i prywatne

Odebranie unijnych funduszy dla Regionu Warszawskiego Stołecznego może być w przyszłości powodem rozwojowego regresu stolicy i Mazowsza. Oznacza to, że nie będzie możliwe realizowanie projektów w latach 2021-2027 związanych z gospodarką wodno-ściekową, termomodernizacją budynków jednorodzinnych, projektów dotyczących budowy parkingów park&ride i ścieżek rowerowych, a także budowy e-usług, odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych, wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, rewitalizacji kultury i zabytków, wsparcia parków krajobrazowych, wsparcia projektów edukacyjnych, wsparcia osób dorosłych na rynku pracy, czy też dostępności usług zdrowotnych i tworzeniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dodatkowo istnieje również poważne zagrożenie, że region warszawski stołeczny nie otrzyma pieniędzy z krajowych programów, w tym na budowę III linii metra czy inwestycje w tabor lub nowe linie tramwajowe. Jako samorządowiec i radna województwa mazowieckiego chcę, aby Mazowsze rozwijało się w sposób zrównoważony. Bez unijnego wsparcia dla Warszawy i dziewięciu sąsiadujących z nią powiatów – stanie się to niemożliwe.

Izabela Ziątek
Przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 15(807) ROK XXXI
Następne wydanie 31.08.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content