Usuń zaćmę w jeden dzień

Zaćma jest naturalnym objawem starzenia się naszego organizmu i u każdego pacjenta przebiega inaczej, u jednych rozwija się latami, u innych wystarczy zaledwie kilka miesięcy. Zabiegi zaćmy wykonuje się w każdym stadium rozwoju choroby, gdy dolegliwość zaczyna przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu. Wykonanie tej operacji jest proste, skuteczne i rzadko powoduje powikłania.

Nie bój się

Zaćmę leczymy operacyjnie w trybie operacji jednodniowej w znieczuleniu miejscowym. Pacjent jeszcze tego samego dnia, może wrócić do domu pod opieką osoby towarzyszącej.

Zaćma (łac. cataracta) to choroba oczu polegająca na postępującym zmętnieniu soczewki skutkująca pogorszeniem widzenia i mogąca doprowadzić do ślepoty. Przyczyny jej powstawania nie są do końca poznane. Ogólnie najczęstszą przyczyną zmętnienia soczewki jest starzenie się organizmu i towarzyszące temu zaburzenia metaboliczne. Przezierna soczewka pozwala zachować ostre widzenia zarówno do dali jak i do bliży, dzięki skupianiu światła na siatkówce. Wraz z rozwojem zaćmy ilość światła docierającego do siatkówki maleje, powodując przymglenie widzenia, spadek ostrości wzroku, zaburzenia widzenia barw.

Rozpoznanie zaćmy opiera się na wywiadzie od pacjenta oraz na badaniu oka za pomocą wziernika okulistycznego i biomikroskopu (lampy szczelinowej). Pełne badanie okulistyczne wymaga rozszerzenia źrenicy. W przypadku zaćmy dojrzałej, gdy ze względu na nieprzejrzystość soczewki nie ma możliwości oceny dna oka, należy także wykonać badanie ultrasonograficzne w projekcji B.
W miejsce usuniętej zaćmy stosuje się odpowiednio dobraną sztuczną soczewkę.

Jedyną metodą usunięcia zaćmy i przywrócenie dobrego widzenia jest operacyjne usunięcie zmętniałej soczewki i wszczepienie sztucznego implantu.

Zaćmę leczymy operacyjnie w trybie operacji jednodniowej. Stosujemy metodę fakoemulsyfikacji polegającą na usunięciu zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwiękowej końcówki i wszczepieniu sztucznej (najczęściej wykonaną z polimerów akrylowych) tzw. soczewki zwijalnej. Dzięki elastyczności takiej soczewki i zwinięciu jej w momencie wszczepiania, można ją umieścić w oku bez poszerzania cięcia operacyjnego. Soczewka rozwija się w pozostawionej torebce naturalnej soczewki i w ten sposób zajmuje właściwe dla niej miejsce w gałce ocznej. Zabieg jest niebolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Pacjent zachowuje świadomość, przez cały czas trwania zabiegu znajduje się pod opieką lekarza anestezjologa, monitorowane są parametry ogólnych czynności organizmu akcja serca, ciśnienie krwi, poziom natlenienia krwi. Po skończonym zabiegu pacjent opuszcza salę zabiegową i przez kilka godzin pozostaje w łóżku na sali pozabiegowej. Po kontroli anestezjologicznej i okulistycznej wypisywany jest do domu. Następnego dnia zgłasza się na wizytę kontrolną.

Odstąpienie od leczenia operacyjnego skutkuje stopniowym pogorszeniem ostrości wzroku, aż do zaniewidzenia, a w przypadku pęcznienia soczewki może doprowadzić do wystąpienia jaskry wtórnej i stanu zapalnego w gałce ocznej. Zmętnienie soczewki ograniczy również wgląd we wszystkie struktury gałki ocznej położone za nią, może uniemożliwić wykrycie i monitorowanie chorób siatkówki, nerwu wzrokowego i inne. Ponadto operacja zaćmy dojrzałej, czyli całkowicie zmętniałej soczewki, jest obarczona większym ryzykiem powikłań.

W naszej klinice wykonywana jest również w trybie jednodniowym operacja łączona zaćmy i jaskry .

Co to jest jaskra?

To grupa chorób, których wspólną cechą jest postępujący zanik nerwu wzrokowego (neuropatia jaskrowa). W przebiegu jaskry może nastąpić całkowita i nieodwracalna utrata wzroku. Występujący w chorobie zanik poszczególnych pęczków włókien nerwowych powoduje utratę części postrzeganego obrazu – w ten sposób powstają luki w polu widzenia (mroczki jaskrowe). Choroba rozwija się powoli i w początkowych stadiach często bez objawów, po czym może zaatakować nagle, co przejawia się bardzo silnymi bólami oka, a niekiedy nudnościami, wymiotami oraz silnymi bólami brzucha i głowy. Są różne rodzaje jaskry, ale najczęstszym czynnikiem powodującym jej rozwój, czyli zanik warstwy włókien nerwowych siatkówki, tworzących nerw wzrokowy jest we wszystkich typach jaskry zbyt wysokie dla danego oka ciśnienie wewnątrzgałkowe (normalnie powinno wynosić 10-21 mm Hg).

Wynika to z budowy aparatu wzrokowego. W oku stale krąży ciecz wodnista, zapewniająca właściwe odżywienie wszystkich tkanek i odpowiadająca za prawidłowe utrzymanie ciśnienia śródgałkowego. W przypadku zdrowego organizmu ciecz znajduje naturalne ujście. Gdy jest ono zablokowane, to dochodzi do wzrostu ciśnienia. Długotrwały stan wzrostu ciśnienia przyczynia się do uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Jak rozpocząć leczenie?

Rozpoznanie opiera się na wywiadzie od pacjenta. Konieczne jest także przeprowadzenie szerszego zakresu badań, do których, poza określeniem ostrości wzroku w dal i z bliska wraz z korekcją ewentualnej wady wzroku, zalicza się:

  • badanie pola widzenia (Perymetria)
  • ocena tarczy nerwu wzrokowego podczas badania dna oka,
  • badanie obrazowe oceniające stan nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych
  • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (Tonometria)
  • badanie kąta przesączania (Gonioskopia)
  • badanie obrazowe przedniego odcinka oka za pomocą tomografii optycznej (OCT|)

Jakie są metody leczenia?

Z reguły w pierwszej kolejności stosuje się leczenie zachowawcze. Chory otrzymuje odpowiednie leki oraz regularnie przechodzi badania. Początkowo zalecane jest stosowanie kropli. Jeśli nie przynoszą one pożądanego efektu wskazaniem może być zabieg. Leczenie jaskry musi przebiegać przy ścisłej współpracy Pacjenta z lekarzem. W naszym szpitalu Pacjenci uzyskują szczegółowe informacje na temat metody leczenia oraz ewentualnych zabiegów operacyjnych.Interwencja chirurgiczna jest przeprowadzana, gdy metody leczenia zachowawczego nie przyniosły pożądanego efektu. Celem każdego takiego zabiegu jest zatrzymanie postępu choroby.Budynek Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, na terenie którego mieści się Klinika IBIS / Otwock.

Za „złoty środek” w leczeniu zabiegowym jaskry uchodzi trabekulektomia. W założeniu ma na celu utworzenie nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, a tym samym obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Koncentruje się na utworzeniu niewielkiego uniesienia na gałce ocznej pod powieką górną oraz na trójkątnym wycięciu tęczówki przy jej nasadzie (irydektomii przypodstawnej). Po operacji u chorych obserwuje się długotrwałą kontrolę ciśnienia wewnątrzgałkowego. Operacja nie przywraca wzroku.

Czy leczenie operacyjne jest konieczne?

Leczenie jaskry powinno być przyczynowe i powinno mieć na celu obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Uzależnione jest od przyczyny i od stadium choroby. Dlatego też możliwe jest leczenie farmakologiczne lub zabiegowe (laseroterapia, chirurgia).

Ordynator Oddziału Okulistyki Kliniki Medycznej IBIS
lek. med. Justyna Żyszko


Klinika IBIS w Otwocku informuje, że posiada wolne terminy w 2018 r. na operacje zaćmy i operacje łączone zaćmy z jaskrą w ramach kontraktu z NFZ.

Więcej informacji/zapisy: call center: 22 710 33 33