UWAGA! Zamknięty wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego

W środę (18 grudnia) rano, zamknięty został fragment jezdni na węźle Wisłostrady z mostem Poniatowskiego. Jezdnia została zamknięta w trybie awaryjnym. Podczas prac związanych z modernizacją odwodnienia remontowanego wiaduktu ceglanego odkryto pustkę znajdującą się pod jezdnią. Jest ryzyko, że jezdnia znajdująca się nad nią może się zapaść – w związku z tym w trybie pilnym została zamknięta.

W związku z wyłączeniem tego fragmentu z ruchu, niemożliwy jest wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego (zarówno od strony Wilanowa, jak i od strony Żoliborza). Utrzymany zostanie za to zjazd z mostu dla jadących od strony centrum. Zjazd w kierunku Wilanowa będzie się odbywał za pomocą tymczasowego łącznika.

-Po zamknięciu jezdni przystępujemy do oszacowania zakresu niezbędnych prac naprawczych. Pozwoli to ocenić czas niezbędny na naprawę uszkodzenia i przywrócenie ruchu – zapowiada ZDM.

Źródło: ZDM