Veturilo w końcu w Rembertowie!

We wrześniu w Rembertowie zaczną działać stacje Veturilo. Dzisiaj, 13 czerwca, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Dzielnicy Rembertów uroczyście podpisali porozumienie w sprawie określenia zasad finansowania, uruchomienia i eksploatacji systemu Warszawskiego Roweru Publicznego.

Stacje rowerowe znajdą się w siedmiu miejscach:

  • ul. Niepołomicka,
  • ul. Pociskowa przy stacji PKP, 
  • ul. Cyrulików przy stacji PKP,
  • skwer przy ul. Niedziałkowskiego,
  • ul. Kadrowa przy rondzie Fieldorfa „Nila”,
  • ul. Frontowa/ul. Czerwonych Beretów
  • ul. Paderewskiego.

Zarząd Dróg Miejskich reprezentował Tamás Dombi – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, a Zarząd Dzielnicy Rembertów Mieczysław Golónka – burmistrz Rembertowa i Maciej Iwanicki – jego zastępca (na zdjęciu).

 

 

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 1(793) ROK XXXI
Następne wydanie 27.01.2022

Najnowsze wiadomości