VII Przegląd Wokalny dla Dzieci i Młodzieży Słowikonada