W jaki sposób można skorygować nieprawidłowy wpis w księdze wieczystej?

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


W jaki sposób można skorygować nieprawidłowy wpis w księdze wieczystej?

Do bieżącego usuwania niezgodności treści księgi wieczystej (dalej: KW) z rzeczywistym stanem prawnym co do zasady służy postępowanie wieczysto księgowe, jednak może to nastąpić wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca dysponuje dokumentem umożliwiającym wpis tj. orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (dalej: u.k.w.h.). W przeciwnym wypadku niezależnie od wartości przedmiotu sporu należy wystąpić w trybie procesu do sądu rejonowego miejsca położenia przedmiotowej nieruchomości z pozwem o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.).
W aktualnym orzecznictwie przyjmuje się, że legitymacją procesową do wytoczenia powództwa (czynną) posiada wyłącznie osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia a legitymację bierną osoba, która jest wpisana do księgi wieczystej w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. 
Współwłaściciel nieruchomości w zakresie przysługującego mu udziału ma samodzielną legitymację czynną.
Złożony pozew powinien w szczególności zawierać: (i) oznaczenie nieruchomości, której stan prawny jest kwestionowany, (ii) wskazanie prawa, które nie jest wpisane lub zostało wpisane błędnie, ewentualnie wskazanie i opisanie obciążenia lub ograniczenia mającego wpływ na prawa powoda, (iii) wskazanie treści wpisu, jaki w ocenie powoda powinien być dokonany w KW, jako zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.
Z uwagi na fakt, że sprawa o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym jest sprawą majątkową w pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu, którą jest wartość prawa dotkniętego niezgodnością.
Od pozwu powinna zostać wniesiona opłata sądowa stosunkowa zgodnie ustalana według wartości przedmiotu sporu zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: u.k.s.c.), jednak przy wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia ponad 40 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 zł (art. 13c u.k.s.c.).
W doktrynie i judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym roszczenie o uzgodnienie nie ulega przedawnieniu, a powództwo o uzgodnienie nie jest ograniczone żadnym terminem.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.


  

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content