Wakacje ze strażą miejską

Nauka poprzez zabawę, mnóstwo przydatnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego, nauka udzielania pierwszej pomocy, gry, konkursy, trochę ćwiczeń fizycznych i miło spędzony czas – to wszystko czeka na dzieci, które w ramach programu „Lato w mieście” spotkają się ze strażnikami miejskimi. Funkcjonariusze jak co roku proponują najmłodszym zajęcia „Wakacje ze strażą miejską”. Choć to będzie czas spędzony na luzie, to jednocześnie – bardzo pożytecznie.

Straż Miejska m.st. Warszawy wspólnie z placówkami oświatowymi i Urzędem Miasta planuje działania edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Proponujemy programy realizowane na terenie szkół, ośrodków sportowych i innych placówek prowadzących działania edukacyjne oraz na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego.

Jak co roku Straż Miejska m.st. Warszawy współpracuje z instytucjami organizującymi czas wolny nie tylko dzieciom, ale również osobom dorosłym (spotkania z seniorami w OPS na dzielnicach).

W ramach wakacyjnej oferty Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy proponuje uczestnikom program „Wakacje ze Strażą Miejską”, w którego ramach realizowane będą zajęcia w postaci spotkań, gier i zabaw edukacyjnych w placówkach oraz w oddziałach Straży Miejskiej m. st. Warszawy.


1. „Wakacyjni cykliści” to program o charakterze edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego oraz zachowania się w sytuacjach zagrożeń. W jego ramach strażnicy zaproponują najmłodszym dwie formy aktywności: praktyczne doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze na placu Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego oraz grę terenową dostosowaną do różnych grup wiekowych, zawierającą elementy pierwszej pomocy, edukacji na temat bezpieczeństwa nad wodą, bezpieczeństwa w internecie, wiedzy o ekologii, przepisów ruchu drogowego, elementy gier zręcznościowych, zagadek i rebusów.

Program „Wakacyjni cykliści” odbywać się będzie tylko na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10. Grupy będą zapisywane według zgłoszeń i wolnych terminów. Czas trwania zajęć dla jednej grupy wynosi 60-120 min.

2. Rowerowy tor przeszkód – zajęcia sprawnościowe o charakterze sportowym, realizowane są na terenie placówek dyżurujących, z wykorzystaniem elementów wyposażenia mobilnego miasteczka drogowego (bramka, rynna, równoważnia, pochylnia, słupki itp.).

3. Spotkania edukacyjne – zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie placówek dyżurujących lub w oddziałach straży miejskiej. Tematyka zajęć dotyczy ogólnie pojętego bezpieczeństwa, szczególnie podczas letniego wypoczynku. Forma zajęć to prelekcje, prezentacje filmowe, zabawy ruchowe, gry sportowe, konkurencje, zawody zręcznościowe, quizy tematyczne, konkursy plastyczne, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek tematycznych oraz prezentacja sprzętu i wyposażenia straży podczas wizyty dzieci w oddziałach terenowych w poszczególnych dzielnicach.

4. Zespołowe gry sportowe – rozgrywki z udziałem dzieci i strażników miejskich na terenie placówek dyżurujących.

5. Bezpieczny senior – działania informacyjne kierowane do osób starszych, realizowane we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej lub domami kultury w poszczególnych dzielnicach. Podczas spotkania strażnicy zapoznają z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa. Wskazują sposoby szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach i informują jak zachować się w takich sytuacjach. Proponujemy także warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży przebywających na zajęciach dydaktyczno-sportowych czuwać będą patrole straży miejskiej. W razie potrzeby należy dzwonić pod numer alarmowy 986.

 

Dodatkowych informacji na temat zajęć udziela Referat Profilaktyki Straży Miejskiej

ul. Młynarska 43/45, tel. 22 598 60 31; 22 598 60 32.

Zgłoszenia dotyczące współpracy ze strażą miejską podczas wakacji prosimy przesyłać na adres:

mrd@strazmiejska.waw.pl

profilaktyka@strazmiejska.waw.pl

faks: 22 598 60 25

 

 

Źródło: Straż miejska

 

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content