Warszawa – bezrobocie w statystyce

Statystyczny warszawski bezrobotny pochodzi z dzielnicy Praga-Południe, ma 35-44 lata, wykształcenie wyższe, staż pracy poniżej 1 roku i pozostaje bez pracy dłużej niż 24 miesiące. Po raz pierwszy od 2008 roku w statystyce bezrobocia w stolicy przeważają kobiety.

Najwięcej bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zarejestrowano na Pradze-Północ (blisko 36), Woli (prawie 27) i Pradze-Południe (ponad 24). Z najniższymi wskaźnikami bezrobocia mieliśmy do czynienia w Wilanowie (ponad 10 bezrobotnych na 1000 mieszkańców), Ursynowie (ponad 14) i Białołęce (blisko 16).

Kobiety przeważały wśród bezrobotnych w 10 dzielnicach Warszawy. Najbardziej w Wilanowie, gdzie stanowiły 59% bezrobotnych. Dzielnicą z najbardziej  „męskim”  bezrobociem był Wawer – udział mężczyzn w rejestrze bezrobotnych wyniósł tu 53%.

Co czwarty bezrobotny był w wieku 35-44 lata. Największy udział bezrobotnych w tym wieku wśród ogółu bezrobotnych w dzielnicy wystąpił w Ursusie (blisko 34%), najmniejszy w Wesołej (ponad 22%).

Problemy ze znalezieniem pracy miały zarówno osoby z wykształceniem wyższym, jak i najniższym. Największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (ponad 29%). Niewiele lepiej wyglądała sytuacja osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (24% bezrobotnych). Największym udziałem osób z wykształceniem wyższym wśród ogółu bezrobotnych charakteryzował się Wilanów (blisko 55%), najmniejszym Praga-Północ (blisko 15%).

Nie ma ścisłego związku między długością stażu zawodowego a bezrobociem. Wprawdzie na czele warszawskiej statystyki bezrobocia znalazły się osoby ze stażem pracy do 1 roku (ponad 21%), ale drugą grupą najliczniejszą grupą bezrobotnych były osoby ze stażem pracy 10-20 lat (ponad 17%). Jeśli chodzi o bezrobotnych ze stażem pracy do 1 roku, to największy udział tej grupy wśród ogółu bezrobotnych zanotowano w Śródmieściu (ponad 26%), natomiast najmniejszy w Wesołej (blisko 16%).

Pod względem czasu pozostawania bez pracy największe problemy z jej znalezieniem miały osoby pozostające bez pracy dłużej niż 24 miesiące (blisko 26%). Najwyższy odsetek bezrobotnych z tej grupy zaobserwowano na Żoliborzu (blisko 30%), zaś najniższy na Białołęce (niecałe 18%).

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

Fot. http://urzadpracy.info/up-m-st-warszawy/

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content