Warszawa dofinansowuje nie tylko wymianę pieców

Mieszkańcy Warszawy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji służących ochronie środowiska. Wśród przedsięwzięć, które mogą ubiegać się o dotacje są nie tylko wymiana pieców, ale także instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy ogniw fotowoltaicznych. W ubiegłym roku wsparcie w tym zakresie przekroczyło 2 miliony złotych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to ochrona nie tylko zasobów naturalnych naszej planety ale przede wszystkim ochrona powietrza i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Dlatego poza finansowym wsparciem dla warszawiaków likwidujących piece i paleniska na paliwa stałe miasto dofinansowuje inwestycje mieszkańców w odnawialne źródła energii.

W 2016 r. z miejską dotacją powstało 170 takich urządzeń – m.in. pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy turbina wiatrowa. Wsparcie z warszawskiego budżetu wyniosło ponad 2,1 mln zł.

Również w tym roku można składać wnioski o dotacje. Można otrzymać kwotę do 40 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej, przy czym na:

  1. zakup i montaż kolektorów słonecznych maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć:
  • 15 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • 40 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
  1. zakup i montaż pomp ciepła maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł;
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł.

 

Jeśli mieszkańcy chcą ubiegać się o dofinansowanie w tym roku, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Ochrony Środowiska).  Dotychczas do BOŚ wpłynęły 244 wnioski o udzielenie dotacji w roku 2017.

Wnioski można pobrać ze strony Biura Ochrony Środowiska, ze strony http://www.zielona.um.warszawa.pl/ oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców. Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9). Zachęcamy do przyjście do Biura Ochrony Środowiska i konsultacji wniosku z pracownikami wydziału: pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404 i 405, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00. Dodatkowo szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76.

W Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przyjmowane są również wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego a także usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.

(um)

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content