Warszawa: Masz zadłużone mieszkanie komunalne? Miasto pomoże w spłacie nawet 60% długu.

Ruszyła II edycja programu  „Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych”.

– Zdarza się, że często bez naszej winy wpadamy w kłopoty finansowe albo nieświadomie dziedziczymy długi. Miasto Stołeczne Warszawa solidarnie pomaga swoim mieszkańcom w najtrudniejszej sytuacji. Umarzamy w określonych okolicznościach długi w lokalach komunalnych, aby mieszkańcy nie wpadali w spiralę problemów finansowych i mogli stanąć na nogi – poinformowała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy odpowiedzialna w ratuszu za politykę społeczną.

Ratusz na swojej oficjalnej stronie internetowej przypomina, że restrukturyzacja zadłużenia jest narzędziem, które w Warszawie funkcjonuje od niedawna. Jego celem jest zmniejszenie zadłużenia z tytułu czynszu w mieszkaniu komunalnym. Częściowe umorzenie może wynieść nawet 60% całego długu.

Pierwsza edycja programu została zrealizowana w latach 2015-2019 – podczas jej trwania zawarto 3 355 umów restrukturyzacyjnym (w 2 144 przypadkach zakończonych prawidłowo). Umowy te obejmowały kwotę zadłużenia na 43 mln zł, natomiast dzięki warszawskiemu programowi restrukturyzacji udało się przywrócić w 317 przypadkach umowy najmu mieszkania komunalnego.

Z obecnie trwającej drugiej edycji skorzystało już 3 550 osób, które podpisały umowy restrukturyzacyjne na ponad 85 milionów złotych długu. Już prawie 5 tysięcy osób zadeklarowało chęć przystąpienia do programu składając oficjalny wniosek – informuje Urząd Miejski

Kogo dotyczy program?

Program dotyczy mieszkańców Warszawy mających trudności ze spłatą zadłużenia, gdy jeszcze zajmują mieszkanie komunalne (także na podstawie najmu socjalnego), jak i w sytuacji, gdy już nie mieszkają w lokalu komunalnym, lecz zostali z długami.

Pomoc jest skierowana również do osób odpowiadających solidarnie za zadłużenie np. po rodzicach czy dziadkach.

Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy, którzy posiadają zadłużenie na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku (brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 nie pozwala na skorzystanie z programu).

Osoby, które przechodziły przez instytucję interwencji służb z powodu zakłócania porządku i bezpieczeństwa w budynku nie zaliczają się do programu.

Jakie są formy restrukturyzacji zadłużenia?

Pierwsza forma zakłada spłatę 40% zadłużenia w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia umowy. Wtedy umorzone zostaje pozostałe zadłużenie.

Drugą formą jest tzw. system ratalny, w którym do spłaty jest 60% długu w ratach do pięciu lat przy zadłużeniu nie wyższym niż 10 tysięcy złotych lub w okresie 10 lat, jeśli dług jest większy.

Istnieje specjalny wariant dla osób, które ogrzewają swoje mieszkanie energią elektryczną. W tym wariancie do spłaty w ratach jest 40% zadłużenia – umożliwia to umorzenie znaczącej kwoty długu dla osób, które w okresie powstania zadłużenia ponosiły koszty ogrzewania mieszkań za pomocą energii elektrycznej oraz znajdują się obecnie w trudnej sytuacji życiowej.

W ostatniej formie osoby dłużne zwalniane są z 40% długu. Taki rodzaj restrukturyzacji skierowany jest dla tych, którzy odziedziczyli dług, np. przez jeszcze uczące się dzieci, które nie posiadają stałych dochodów. Ten wariant dotyczy także rodzin mających problemy społeczne oraz cierpiących z powodu uzależnień.

Wnioski należy złożyć do burmistrza dzielnicy lub dzielnicowego ZGN-u (Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami). Uwaga! Na złożenie wniosku jest czas do 29 czerwca (pozostały tylko 3 miesiące). 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content