Warszawa rozpoczyna budowę 3. linii metra

Metro Warszawskie informuje: 

Sześć stacji oraz Stacja Techniczno-Postojowa w I etapie budowy. Przebieg przez drugą pod względem liczby mieszkańców dzielnicę Warszawy i kilka wariantów dalszego rozwoju. W docelowym przebiegu – niemal 500 tys. pasażerów dziennie! Tak będzie wyglądała III linia metra w Warszawie.

15 marca 2021 roku, Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił podjęcie decyzji o budowie trzeciej linii metra w Warszawie. To symboliczna data, która rozpoczyna nowy rozdział na komunikacyjnej mapie miasta. Praga-Południe, a w dalszej kolejności (w zależności od wybranego wariantu) Ochota, Pl. Narutowicza i Dw. Zachodni lub Okęcie i Mokotów zyskają wygodne połączenie z siecią metra. Decyzja poprzedzona została wnikliwą analizą techniczną, opartą na Studium Technicznym oraz Strategii uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta.

Celem realizacji odcinka praskiego III linii metra jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy możliwości wyboru najbardziej wygodnych i odpowiednich dla celu podróży tras przejazdu. Rozwijany w Warszawie system transportu oparty jest o podejście MaaS, zgodnie z którą miasto rozwija infrastrukturę transportową komplementarnie do innych już istniejących środków transportu, uwzględniając przy tym badania ruchu i najczęściej odbywane przez pasażerów podróże. W efekcie pasażer zyskuje jedną kompleksową usługę, która łączy ofertę wielu przewoźników, systemy nawigacji oraz technologie płatności. Dzięki integracji systemów transportu pasażer ma swobodę wyboru i przesiadania się pomiędzy różnymi środkami transportu i wybiera z wykorzystaniem nowoczesnych technologii najwygodniejszy i najbardziej odpowiedni dla niego rodzaj podróży. Stwarzanie takich alternatyw daje pasażerom możliwość optymalizowania czasu, trasy podróży i szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.

Etap I: Praga

Dzielnica Praga-Południe to druga pod względem liczby mieszkańców dzielnica Warszawy, z bardzo intensywną zabudową mieszkaniową. Jej obsługa transportowa poddana została wnikliwej analizie. Budowa linii M3 na Pragę-Południe umożliwi sprawną obsługę komunikacyjną osiedli, położonych na trasie przebiegu linii: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Kinowa, Grochów-Południe, Gocław.

III linia metra, która w pierwszym etapie zostanie zrealizowana na terenie dzielnicy Praga-Południe, umożliwi mieszkańcom tej dzielnicy dojazd do śródmieścia Warszawy w nieco ponad 17 minut, a w godzinach szczytu porannego tylko tym odcinkiem metra przewiezionych zostanie około 26 tysięcy pasażerów na godzinę. Prognozy ruchu wskazują, że w ciągu doby skorzysta z niej ponad 315 tys. pasażerów.

Stadion Narodowy: Węzeł przesiadkowy

Stacja Stadion Narodowy stanie się węzłem komunikacyjnym, będzie skrzyżowaniem linii M2/M3, ale również jest stacją przesiadkową kolei podmiejskiej i linii autobusowych. Linią M3 połączone zostaną dworzec dalekobieżny i stacja podmiejska, która docelowo będzie również obsługiwać błonia Stadionu Narodowego, gdzie powstaną nowe miejsca pracy, gdyż przyjęty plan miejscowy, który zakłada tam dużo ponad 200 tys. metrów kwadratowych biur i usług w nowoczesnych budynkach, dla których obsługi kluczowe będzie zapewnienie sprawnego systemu transportu szynowego.

Przesiadka między liniami metra zajmie zaledwie 1,5 minuty, natomiast zaproponowane rozwiązanie połączenia linii metra zapewni utrzymanie atrakcyjnej częstotliwości kursowania pociągów na obu liniach.

Linia M3 zostanie poprowadzona z funkcjonującej już od kilku lat stacji Stadion Narodowy. Stamtąd pojedziemy na kolejne stacje:

  • Dworzec Wschodni – wzdłuż ulicy Kijowskiej, na wprost budynku Dworca PKP Warszawa Wschodnia; 
  • Mińska – wzdłuż ulicy Podskarbińskiej, na północ od skrzyżowania z ciągiem Stanisławowska-Dwernickiego; 
  • Rondo Wiatraczna – po północnej stronie ronda Wiatraczna, wzdłuż ul. Grochowskiej; 
  • Ostrobramska – wzdłuż ul. Zamienieckiej, przy skrzyżowaniu z Ostrobramską, 
  • Nowaka-Jeziorańskiego – wzdłuż Fieldorfa, pod skrzyżowaniem Nowaka-Jeziorańskiego/Fieldorfa
  • Gocław – wzdłuż ul. Fieldorfa, na skrzyżowaniu z ul. Bora-Komorowskiego.

Oprócz tego powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej. W drugiej połowie roku zostaną zlecone prace dla Studium technicznego rozbudowy linii M3 po stronie lewobrzeżnej Warszawy.

Kolejne etapy i warianty

Eksperci ocenili różne warianty przebiegu trasy przez Pragę-Południe i wskazali najkorzystniejszy pod względem usytuowania stacji oraz łącznika ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Kolejne etapy przyjęte zostały do analizy w dwóch korytarzach po stronie lewobrzeżnej Warszawy. Północny – który ze stacji Stadion Narodowy, następnie Rondo Waszyngtona, zawiezie pasażerów poprzez rejon placu Narutowicza aż na Dworzec Zachodni. Południowy – przebieg od stacji Gocław do stacji Racławicka lub Wilanowska, w kierunku Służewca i Okęcia. Dokładny ich przebieg wymaga pogłębionej analizy demograficznej oraz przeprowadzenia odpowiednich analiz technicznych. Zgodnie z harmonogramem działań, jeszcze w tym roku zostanie zlecone sporządzenie Studium technicznego, którego celem będzie wskazanie wariantu przebiegu linii M3 po stronie lewobrzeżnej Warszawy. Wyniki prognoz dla linii M3 w 2050 wskazują, że obłożenie pasażerskie na tej linii, w pełnym jej kształcie sięgać będzie około 478,5 tys. pasażerów na dobę. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content