Warszawa rozważa zawieszenie współfinansowania policji

W weekend i w kolejnych dniach, w Warszawie planowane są demonstracje. Na jutro m.in. Strajk Kobiet zapowiada dużą manifestację o godz. 15. Przemarsz ma się rozpocząć o godz. 15 na Rondzie Dmowskiego. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział dzisiaj, że w przypadku dalszej eskalacji działań policji na ulicach miasta wstrzyma współfinansowanie działań stołecznej policji.

                                      Foto: Luka&Maro

Miasto Stołeczne Warszawa od wielu lat współfinansuje działania policji. W 2020 roku jest to kwota ponad 6 mln zł. Co roku współfinansujemy ponad 20 tys. patroli policji na ulicach miasta. W tym roku dofinansowujemy utrzymanie 16 koni służbowych, zakupiliśmy 3 psy służbowe czy sprzęt medyczny dla Samodzielnego Podddziału Kontrterorrystycznego. W poprzednich latach przekazaliśmy policji 51 radiowozów czy urządzenia specjalistyczne dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji – informuje Urząd Miasta, który po wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego opublikował swojego rodzaju oświadczenie w tej sprawie. Jego treść poniżej:

Ostre działania policji wobec mieszkańców

W ciągu ostatnich kilkunastu dni, policja zmieniła sposób działania wobec mieszkańców Warszawy. Na ulicach stolicy dochodziło do ostrej interwencji policji wobec pokojowych, spontanicznych zgromadzeń. Na pl. Powstańców Warszawy nieumundurowani policjanci użyli przeciwko demonstrantom pałek teleskopowych i gazu.

– Jeszcze kilka tygodni temu policja zajmowała się chronieniem demonstrantów. Widać, że obecnie przez polecenia polityczne policja jest zmuszana do naruszania podstawowych zasad, jakimi powinna się kierować – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Zasady działania policji

 Tymi zasadami przewidzianymi w prawie są:

1. Podstawową zasadą działania policji jest nieużywanie siły w trakcie podejmowanych czynności wobec pokojowo nastawianych demonstrantów.

2. Użycie tzw. środków przymusu bezpośredniego powinno być ostatecznością, a ich zastosowanie w sytuacji, w której siły policyjne są zdecydowanie większe niż liczba demonstrantów musi być uzasadnione szczególną sytuacją.

3. Każde odstępstwo od reguły „nie używania siły w trakcie podejmowanych czynności”, a więc każdy przypadek użycia tzw. środków przymusu bezpośredniego wobec demonstrantów musi być uzasadniony w szczególny sposób i może mieć miejsce tylko jeśli wszystkie inne działania „nie siłowe” nie przyniosą adekwatnego rezultatu.

4. Zastosowane przez policję środki przymusu muszą być proporcjonalne (adekwatne) do zaistniałych okoliczności w tym: zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (w tym policjantów). Zasadą jest zastosowanie środków, które z jednej strony przyniosą spodziewany rezultat, ale równocześnie będą najmniej dolegliwe dla demonstrantów.

5. W trakcie działań policji każdy funkcjonariusz musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznakowanie to musi być czytelne i jednoznaczne.

6. Niedopuszczalne jest podejmowanie działań wobec pokojowych demonstrantów w trakcie operacji wcześniej przygotowywanych przez funkcjonariuszy „po cywilnemu”.

7. Po każdym użyciu siły w tym środków przymusu bezpośredniego wobec demonstrantów musi zostać przygotowany raport, który jest przedstawiony właściwej Komisji Sejmowej. Raport ten musi odpowiedzieć na następujące pytania: Czy użycie siły było zgodne z prawem? Czy użyta siła była proporcjonalna wdanych okolicznościach? Czy rozważono inne opcje? Jeżeli tak, jakie to były opcje? Dlaczego odrzucono te opcje? Kto wydał polecenie użycia siły? Czy metoda użycia siły była zgodna z policyjnymi procedurami i szkoleniami?

Policja szczegółowo dokumentuje sytuacje w których musiała zostać użyta siła. Dokumentacja służy między innymi do odpowiedzi na powyższe pytania oraz umożliwia stwierdzeni kto i za co ponosi odpowiedzialność.

8. Przed każdym użyciem broni lub środków przymusu bezpośredniego policjanci powinni ostrzegać, chyba że jest to w oczywisty sposób bezcelowe lub nieodpowiednie.
9. Czynności legitymowania demonstrantów nie mogą zamieniać się w zatrzymanie czy chwilowe pozbawienie wolności danej osoby – powinny trwać krótko.

 Zapowiedź wstrzymania współfinansowania

W weekend i w kolejnych dniach zapowiedziane są kolejne pokojowe demonstracje. Będziemy uważnie obserwować działania policji w tym czasie. Jeśli znów dojdzie do łamania wyżej wymienionych standardów, prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z włodarzami innych miast w Polsce rozważy zawieszenie współfinansowania policji z samorządowych budżetów.” 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content