Warszawa sprawdziła kierowców taksówek i firm przewozowych

Znane są już rezultaty kontroli kierowców prowadzących przewóz samochodami osobowymi przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2022 r. Prezydent m.st. Warszawy razem z Policją, Strażą Graniczną, Inspekcją Handlową, Urzędem Kontroli Skarbowej i Inspekcją Transportu Drogowego sprawdzał legalność pracy przewoźników.

Celem kontroli było sprawdzenie legalności prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących norm prawnych podczas wykonywania transportu drogowego.

Przeprowadzono łącznie 462 kontrole, podczas których wykryto 169 nieprawidłowości. Do najpoważniejszych naruszeń należały:

 • transport drogowy osób bez licencji – podszywanie się pod warszawskie taksówki (82 przypadki),   
 • zlecanie przez pośrednika przy przewozie osób transportu przedsiębiorcom, którzy nie posiadali wymaganej licencji „TAXI” (83 przypadki),
 • legitymowanie się fałszywym prawem jazdy (6 kierowców – obcokrajowców),
 • brak uprawnień do kierowania pojazdami (9 kierowców),
 • wykonywanie transportu pod wpływem środków odurzających (1 kierowca),
 • wykonywanie transportu pod wpływem alkoholu (2 kierowców), 
 • przewóz bez badań lekarskich i psychologicznych (101 kierowców).

Podczas kontroli na drodze stwierdzono naruszenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym na kwotę 5 675 800 zł. Suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty 12 tys. zł. Kary administracyjne nakłada Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Ponadto sprawdzono 143 kierowców pojazdów „podszywających się pod przewóz taxi” tylko pod kątem stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym. W wyniku kontroli odnotowano:

 • 32 kierowców bez uprawnień do kierowania,
 • 23 kierowców (obcokrajowców) legitymowało  się fałszywym prawem jazdy,
 • 25 pojazdów odholowano,
 • 32 dowody rejestracyjne zatrzymano,
 • 2 kierowców było poszukiwanych.

W trakcie wspólnych działań kontrolnych ujawniono również inne naruszenia, których rezultatem było zatrzymanie 9 kierowców przez Straż Graniczną.

Dobrze jest pamiętać, by wsiadając do taksówki zwracać uwagę czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem) oraz terminem ważności.

Na co jeszcze zwrócić uwagę? Pisaliśmy o tym tu: 

Wyłudzanie pieniędzy od obywateli Ukrainy

Źródło: UM
Foto: pixabay.comBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content