Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności

Warszawa we współpracy z organizacjami pozarządowymi pracuje nad nowym dokumentem, który ma być gwarancją poprawy życia osób w kryzysie bezdomności w mieście. Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności to m.in. prawo do schronienia czy adresu korespondencyjnego.

Dokument będzie zbiorem podstawowych praw osób, których życie zmusiło do życia na ulicy, a miasto podpisując go zobowiąże się do ich przestrzegania. Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności to przede wszystkim prawo do godnego tymczasowego schronienia, do korzystania z przestrzeni publicznej, a także korzystania z publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych i prawa do usług ratujących życie.

Jak wyjaśnia urząd miasta, “Karta zapewni również osobom doświadczającym bezdomności fundamentalne prawa obywatelskie, tj. prawo do udziału w wyborach czy prawo do posiadania adresu korespondencyjnego. Celem powstającej karty będą także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu osób żyjących na ulicy oraz uwrażliwienie mieszkańców miasta i służb. Nikt nie powinien doświadczać bezdomności, ale jeśli już do niej dochodzi, prawa i godność osób w kryzysie bezdomności powinny podlegać ochronie“.

Punktem wyjścia do pracy nad stołecznym dokumentem,  jest europejska karta, która została skierowana do samorządów przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Przyjęcie WKPODB zaplanowane jest na 1. kwartał 2022 r. Polska nie jest pierwsza, bo podobne dokumenty są już w innych krajach, obowiązują m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i Słowenii.


Nad kartą pracują przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, służb miejskich oraz organizacje pozarządowe skupione w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności: Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Monar, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Wspólnota Sant Egidio, Fortior Fundacja dla Wielu, Ambulans Serca, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Lekarze Nadziei, Zakon Maltański, Fundacja D.O.M. i Habitat for Humanity.

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content