Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej – zgłoszenia

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - zgłoszenia

Rusza nowa edycja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Do 30 czerwca zgłaszać można projekty zrealizowane na polu edukacji i kultury. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe – w sumie 100 tys. zł.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2023 to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek na podstawie realizowanych przez nich/nie projektów w instytucjach kultury (domach kultury, muzeach, teatrach, galeriach), szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego, uczelniach wyższych, organizacjach pozarządowych, bibliotekach.

Nagroda ma za zadanie docenić osoby, które szczególnie przyczyniają się do rozwoju działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie, promować wartościowe projekty z tego zakresu i inspirować do kolejnych inicjatyw.

Kategorie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Projekty do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej można zgłaszać w kategoriach:

  • różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo ,
  • środowisko naturalne i klimat ,
  • kompetencje przyszłości,
  • procesy twórcze,
  • dziedzictwo kulturowe i tożsamość,
  • wspólnoty lokalne,
  • procesy włączające i dostępność. 

Złożona z praktyków kultury i edukacji, profesjonalistów z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną kapituła WNEK dokona wyboru laureatów na podstawie kryteriów określonych w regulaminie oraz własnych eksperckich wniosków.   

Zgłoszenia i nagrody

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie wnek.sdk.pl i będzie aktywny do 30 czerwca 2023 roku. Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 100 tys. złotych. Ich projekty mogą się stać się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną.  

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas jesiennej uroczystości, która będzie także okazją do integracji , wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy oraz przestrzenią uruchomienia wspólnej refleksji o przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie.  

/UM Warszawa, fot. W. Pawłowska-Ciągło/ 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content