Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich wybrany

Konkurs na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich został rozstrzygnięty. Wygrał go Damian Jaworek, który od 12 grudnia rozpocznie pracę na rzecz całej społeczności szkolnej. 

– Bardzo się cieszę, że Warszawa wybrała rzecznika praw uczniowskich. Co ważne, w prawie oświatowym nie ma obowiązku powoływania osoby na takie stanowisko na poziomie samorządów terytorialnych, ale jesteśmy przekonani, że to słuszna decyzja. Pan Damian Jaworek, który został wyłoniony w otwartym konkursie na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich, ujął nas ogromną wiedzą i doświadczeniem w obszarze edukacji – komentuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację. – W obliczu olbrzymich wyzwań i problemów polskiej oświaty, zależy nam na budowaniu przyjaznej i otwartej szkoły. Dlatego do zadań rzecznika będzie należało informowanie uczniów o przysługujących im prawach, ale będzie on również współpracował z dyrektorami i nauczycielami, samorządami uczniowskimi i radami rodziców – dodaje wiceprezydent. 

– Stołeczna młodzież bardzo aktywnie angażuje się w działania na rzecz przestrzegania praw uczennic i uczniów. To właśnie z inicjatywy młodych ludzi, w tym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, została powołana funkcja Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Chcemy żeby to właśnie Warszawa stała się wzorem do naśladowania w budowaniu przyjaznych i otwartych społeczności szkolnych – podkreśla Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy. 

Jak wybrano rzecznika praw uczniowskich? 

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich został powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy*. Nabór na to stanowisko został przeprowadzony w drodze otwartego konkursu (ogłoszenie opublikowane 29 sierpnia br.) w odpowiedzi wpłynęło 16 zgłoszeń. Wymagania formalne wskazane w rekrutacji: wykształcenie wyższe, min.3-letni staż pracy, powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu oświaty, administracji publicznej lub realizacji projektów edukacyjnych) spełniło 9 kandydatów. Do testu wiedzy przystąpiło 2 kandydatów, których zaproszono także na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja konkursowa wskazała ostatecznie pana Damiana Jaworka.

– Bardzo dziękuję za zaufanie i powierzenie mi funkcji Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Chciałbym, żeby uczniowie postrzegali szkołę jako bezpieczną przestrzeń do własnego rozwoju i edukacji – mówi Damian Jaworek. – Moim zadaniem będzie łagodzenie konfliktów drogą mediacji przy wsparciu specjalistów, pomoc w przezwyciężaniu różnych trudności w szkołach, przede wszystkim budowanie pomostów między uczniami i między uczniami a nauczycielami, tworzenie warunków do podejmowania działań na rzecz szerzenia kultury dialogu i włączania uczniów w podejmowanie decyzji o regułach współżycia społeczności szkolnej – dodaje. 

Czym będzie zajmował się rzecznik praw uczniowskich? 

Do obowiązków Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich będzie należało m.in.:

  • koordynowanie programów polityki oświatowej m.st. Warszawy. Inicjowanie i opracowywanie działań podnoszących atrakcyjność oferty edukacyjnej i wychowawczej podległych placówek. Bieżąca współpraca z instytucjami oraz organizacjami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością związaną z edukacją;
  • informowanie uczniów o przysługujących im prawach, organizowanie spotkań, debat, warsztatów o charakterze informacyjnym, promowanie postaw demokratycznych, partycypacji społecznej, zasad równości, przeciwdziałania dyskryminacji, wskazywanie ścieżek postępowania w przypadkach naruszania praw uczniowskich oraz przejawów dyskryminacji;
  • współpraca z władzami szkół i placówek oświatowych, w tym wsparcie przy opracowywaniu zapisów w statutach szkolnych chroniących prawa ucznia, współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dzielnicowymi radami młodzieżowymi oraz samorządami szkolnymi.

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich uzupełni istniejącą sieć rzeczników w stołecznych szkołach. To także odpowiedź na postulaty młodych ludzi – badania pokazały, że taką potrzebę widzi ponad 70 proc. warszawskich uczniów. 

Przy Warszawskim Rzeczniku Praw Uczniowskich powstanie zespół ekspercki złożony z przedstawicieli różnych środowisk, m.in. pracowników instytucji związanych z edukacją, urzędników, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Warszawy oraz specjalistów, których obecność będzie zależeć od rodzaju spraw zgłaszanych przez uczniów.


Damian Jaworek – socjolog, antropolog, absolwent Wydziału Socjologii i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat II nagrody im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od początku swojej drogi zawodowej związany z trzecim sektorem. Od 2016 roku pracował w Fundacji Stocznia, gdzie zajmował się koordynacją i prowadzeniem badań społecznych, w tym edukacyjnych (we współpracy m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Orange, Centrum Nauki Kopernik). Realizował projekty obywatelskie i młodzieżowe ze szkołami i instytucjami samorządowymi oraz procesy konsultacji społecznych. Koordynował warszawski program grantowy Inicjatywy Sąsiedzkie, aktywizujący społeczności poszczególnych dzielnic Warszawy. Współautor poradników dla nauczycieli i edukatorów.

* zarządzenie nr 1388/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 25 sierpnia 2022 r.

/um/ 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content