“Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój (…) stolico, damy krew !”

“Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój (…) stolico, damy krew !”- koncert upamiętniający 75.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Piosenki powstańcze i pieśni patriotyczne wykona 1 sierpnia Konkatedralny Chór Kamionek pod dyrygenturą Jolanty Janczuk Tyszkiewicz. Wstęp wolny!

Konkatedralny Chór Kamionek jest żeńskim Chórem z Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku w Warszawie. Powstał w 2001 roku. Jego Dyrygentem i Kierownikiem Muzycznym jest Jolanta Janczuk – Tyszkiewicz, dyplomowana absolwentka muzyki liturgicznej i dyrygentury Studium Muzyczno – Liturgicznego im. Św. Piusa na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Instytutu Szkolenia Organistów oraz dyplomowana absolwentka klasy fortepianowej i organowej profesora Tadeusza Jarzęckiego. Chór koncertuje w Polsce i poza jej granicami. Brał udział w konkursach organizowanych we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie został doceniony za różnorodność repertuaru, który rozciąga się od utworów religijnych, poprzez klasyczne, aż po popularne. Zespół śpiewa w układzie trzy i cztero-głosowym. Znany jest z organizowania corocznych Koncertów z okazji Święta Niepodległości Polski, Koncertów Pasyjnych, a także Letnich Koncertów z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

Źródło: FB/UD Praga Pd