Praga

– której nazwa pochodzi ponoć od czasownika prażyć, gdyż powstała na terenie po wypalonym lesie, to dawna wieś, odnotowana w 1580 roku jako część powiatu warszawskiego. W 1648 roku nadano jej prawa miejskie – z tego okresu pochodzi jeden z nielicznych tu zabytków: kaplica Matki Bożej Loretańskiej. Ulica Ratuszowa pokazuje, gdzie stał ratusz Pragi.

Jak informuje Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich wydany w 1880 roku, „Praga, z przedmieściami Nowa Praga, Pelcowizna, Szmulowizna, Targówek, Grochów, obecnie dzielnica Warszawy, dawniej odrębne miasteczko, leży na prawym brzegu Wisły, naprzeciw Warszawy, na szeroko rozwiniętej dolinie nadrzecznej. (…) Posiada kościół paraf. katolicki murowany, cerkiew, synagogę, gimnazjum, szpital, ochronę dla dzieci, kasę groszową, czytelnię bezpłatną, dwa dworce, urząd pocztowy, targowiska, park rozległy nad brzegiem Wisły” i nie tylko.

Oj, pozmieniało się u nas…