Ważny dzień dla warszawskich gimnazjalistów

 W piątek, 6 lipca od godz. 12.00 gimnazjaliści mogą sprawdzić, do której szkoły średniej się zakwalifikowali. Warszawa przygotowała ponad 20 tysięcy miejsc w publicznych 91 liceach ogólnokształcących, 45 technikach i 17 szkołach branżowych.

 Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do warszawskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. Przy zapisach liczyły się oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum (język polski, matematyka i dwa przedmioty obowiązkowe), wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz dodatkowe osiągnięcia, na przykład świadectwo z wyróżnieniem, sukcesy sportowe, artystyczne, konkursy wiedzy. Premiowani byli też laureaci konkursów przedmiotowych.

W Warszawie gimnazjaliści mogli aplikować jednocześnie do ośmiu szkół i dowolnej liczby oddziałów. Wyniki kandydaci sprawdzają w szkołach lub w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się na swoje konto. Do rekrutacji przystąpiło 20 241 kandydatów, w tym 41 procent to uczniowie z podwarszawskich gmin oraz innych miast, m.in. z Łodzi, Wrocławia, Szczecina, Lublina. Do szkół zakwalifikowało się 19 058 osób. Uczniowie, którzy nigdzie się nie zakwalifikowali, wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej. Dla wszystkich kandydatów miasto przygotowało wystarczającą liczbę miejsc w warszawskich szkołach.

Podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością wśród liceów i techników cieszyły się: IX LO im K. Hoffmanowej (3,1 kandydata na jedno miejsce), LXIV LO im. S. I. Witkiewicza (2,8 kandydata), XXVII LO im. T. Czackiego (2,8), Technikum Mechatroniczne nr 1 (3,3), Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. K. Kieślowskiego (2 kandydatów na jedno miejsce), Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku (1,6).

Do warszawskich szkół zakwalifikowało się 474 laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Najwięcej laureatów wybrało XIV LO im. S. Staszica i II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego.  

Kolejne etapy zapisów

Od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do wybranej szkoły. W szkołach składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe). Już 13 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Kandydaci składają wnioski bezpośrednio w szkołach. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany 12 lipca o godz. 16.00 na stronie elektronicznego systemu naboru. /um/

Fot. Wikimedia

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content