Weekend za miastem bez smogu

Gdzie są najlepsze „bezsmogowe” tereny na Mazowszu, nadające się na krótki, weekendowy wyjazd?

Moim zdaniem są wszędzie z wyjątkiem najbliższej okolicy aglomeracji warszawskiej, Płocka i Radomia. Najczyściej jest jeszcze w okolicach Puszczy Kurpiowskiej oraz pomiędzy Mławą a Ostrołęką. Generalnie północna i północno-wschodnia część Mazowsza będzie dobrym wyborem, jeśli chodzi o kierunek poszukiwania miejsca na drugi dom czy weekendową działkę.

Ciekawe są tereny na południu, ale z pominięciem terenów bezpośrednio przyległych do Kozienic i Pionek.

Na obszarze wschodniego, południowo-wschodniego i południowego Mazowsza znalezienie ciekawie usytuowanej działki jest trudniejsze z tego powodu, że ta część Mazowsza ma po prostu dużo mniejszą powierzchnię niż część północna i północno-wschodnia.

W porównaniu do Małopolski lub Dolnego Śląska, działki usytuowane na Mazowszu są atrakcyjne nie tylko pod kątem czystości powietrza.

Duża liczba lasów, rozlewisk, jeszcze w miarę dziko płynących małych rzeczek czy wielkoobszarowych łąk powoduje, że Mazowsze to dobre miejsce na założenie własnej bazy wypadowo-wypoczynkowej. Jest dość dużo obszarów o statusie chronionego krajobrazu i do najdalej położonych miejsc dojechać można najwyżej w dwie godziny.

Powstaje zatem pytanie o możliwość budowy domu lub daczy na obszarze chronionego krajobrazu.

Budowa domu letniskowego lub „zwykłego” może być uzależniona od tego, czy jest zakaz czy nie ma zakazu budowania nowych domów. Ewentualny zakaz jest zawarty już w uchwale sejmiku województwa, wyznaczającego dla określonego terenu obszar chronionego krajobrazu.

Jeśli w gminie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to w uchwale sejmiku wyznaczającej obszar ochrony krajobrazu może, ale nie musi być zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych.

To znaczy, że nie ma jakiegoś generalnego zakazu ani generalnego zezwolenia.

Każdy obszar chronionego krajobrazu może mieć odmienne, indywidualne uregulowania.

Zależy to od tego, czego konkretnie dotyczy ochrona krajobrazowa.

Jeśli w gminie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to w uchwale sejmiku województwa, ustanawiającej obszar chroniony mogą, ale nie muszą być wprowadzone następujące zakazy:

– zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych,

– zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej,

– zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 2 kondygnacji lub 7 m.

Jak widać, wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju krajobraz jest chroniony.

Przed zakupem działki niezabudowanej, warto zatem zasięgnąć informacji w lokalnym urzędzie gminy, czy i co można zbudować na interesującej nas działce. Jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to najpewniejszym sposobem jest wystąpienie o wydanie warunków zabudowy. Może to zrobić każdy, niekoniecznie właściciel.

Jeśli natomiast przedmiotem transakcji jest działka zabudowana, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy dom na działce został zbudowany przed, czy po dacie uchwały sejmiku województwa o ustanowieniu obszaru chronionego krajobrazu.

Jeśli przed ustanowieniem, to sprawa jest prosta. Dom już stał, kiedy ustanowiono obszar chroniony i wszystko jest w porządku pod tym względem. Lecz jeśli po ustanowieniu, to warto w gminie sprawdzić, czy dom nie jest samowolą budowlaną i czy nie ma zakazu lokalizowania na tym obszarze nowych budynków.

Przemysław Ostrzyżek, Agent nieruchomości

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 6 (822) ROK XXXII
Następne wydanie 6.04.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content